IT мениджър – Станка Василева

Казвам се Станка Василева и съм ръководител на отдел Архитектура и администрация в IT фирма.

Компанията в която работа, се занимава с анализ, интегриране, разработка, поддръжка на банков софтуер. Разработваме  и внедряваме различни бизнес и  технически решения – грижим за нуждите на нашите клиенти – банки. 

В отдела, който ръководя, има два екипа – Управление на промените и Системно администриране.

Смисълът от тази работа е.да осигурим надеждно и постоянно техническо осигуряване за безпроблемно и успешно функциониране на нашите клиенти – банките.

Всеки ден в офиса е различен, но в началото на всеки работен ден правя бърз обзор на текущите проекти и разпределям задачите между колегите. Работното ни време е фиксирано, но понякога се налага да правим изключения, като трудът в извънработно време се заплаща.

Давам пример за продукт, който наскоро разработихме – интернет банкиране за международна банка. Този процес включва персонализиране и конфигуриране, инсталиране, няколко вида тестване и поддръжка на приложението.

Като мениджър, моята задача е да следя за точното и качествено изпълнение на всички текущи проекти и едновременно с това – да се грижа за атмосферата в екипа и взаимоотношенията на работното място като цяло.

Работим с изключително разнообразни продукти и системи – core banking, бази от данни, интерфейси, приложения за разработка и интеграция.

В тази професия има разновидности и специализации. В нашата компания например има IT  мениджъри на различните отдели – Отдел разработка, Качествено осигуряване, Архитектура и администрация.

Най- много харесвам в моята работа това, че технологиите се развиват много бързо и има постоянна промяна към усъвършенстване.

Най-големите предимства на тази работа са фиксираното работно време, възможността да опознаваш нови технологии, да поемаш инициатива и да даваш предложения за промени, удоволствието да видиш крайния продукт да работи.

Предизвикателното е, когато е нужно бързо вземане на решения за проблем, тук човек е нужно да е сигурен в себе си, защото една малка грешка например може да доведе до такива последствия, че банката да не отвори на следващия ден.

Понякога, в зависимост от фирмата, този тип работа може да е свързана с много пътувания и е важно да знаете за себе си можете или не можете да функционирате в такъв режим.

Нашата работа е много добре платена и осигурява добър постоянен доход и затова я препоръчвам на всички, които имат афинитет към технологиите, развиват постоянство и упоритост и не се страхуват от предизвикателствата и отговорността от взетите решения.

IT мениджър – Станка Василева

Казвам се Станка Василева и съм ръководител на отдел Архитектура и администрация в IT фирма.

Компанията в която работа, се занимава с анализ, интегриране, разработка, поддръжка на банков софтуер. Разработваме  и внедряваме различни бизнес и  технически решения – грижим за нуждите на нашите клиенти – банки. 

В отдела, който ръководя, има два екипа – Управление на промените и Системно администриране.

Смисълът от тази работа е.да осигурим надеждно и постоянно техническо осигуряване за безпроблемно и успешно функциониране на нашите клиенти – банките.

Всеки ден в офиса е различен, но в началото на всеки работен ден правя бърз обзор на текущите проекти и разпределям задачите между колегите. Работното ни време е фиксирано, но понякога се налага да правим изключения, като трудът в извънработно време се заплаща.

Давам пример за продукт, който наскоро разработихме – интернет банкиране за международна банка. Този процес включва персонализиране и конфигуриране, инсталиране, няколко вида тестване и поддръжка на приложението.

Като мениджър, моята задача е да следя за точното и качествено изпълнение на всички текущи проекти и едновременно с това – да се грижа за атмосферата в екипа и взаимоотношенията на работното място като цяло.

Работим с изключително разнообразни продукти и системи – core banking, бази от данни, интерфейси, приложения за разработка и интеграция.

В тази професия има разновидности и специализации. В нашата компания например има IT  мениджъри на различните отдели – Отдел разработка, Качествено осигуряване, Архитектура и администрация.

Най- много харесвам в моята работа това, че технологиите се развиват много бързо и има постоянна промяна към усъвършенстване.

Най-големите предимства на тази работа са фиксираното работно време, възможността да опознаваш нови технологии, да поемаш инициатива и да даваш предложения за промени, удоволствието да видиш крайния продукт да работи.

Предизвикателното е, когато е нужно бързо вземане на решения за проблем, тук човек е нужно да е сигурен в себе си, защото една малка грешка например може да доведе до такива последствия, че банката да не отвори на следващия ден.

Понякога, в зависимост от фирмата, този тип работа може да е свързана с много пътувания и е важно да знаете за себе си можете или не можете да функционирате в такъв режим.

Нашата работа е много добре платена и осигурява добър постоянен доход и затова я препоръчвам на всички, които имат афинитет към технологиите, развиват постоянство и упоритост и не се страхуват от предизвикателствата и отговорността от взетите решения.