Юрисконсулт – Мариана Тодорова

Казвам се Мариана Тодорова и повече от двадесет години работя като юрисконсулт за големи компании. Още във втори курс в университета знаех, че искам да работя в Министерство на външните работи и следвайки своята мечта, след приключване на задължителния стаж в съдебната система, започнах работа като младши юрисконсулт в „Агенция дипломатически имоти в страната“, търговско дружество със сто процента държавно участие към Министерство на външните работи. Противно на общоприетите представи, че в държавните предприятия не се работи, това беше едно прекрасно начало на моята кариера като юрист. За да бъда на високото ниво на професионалистите, които бяха мои колеги, и за да се справям добре на сложните съдебните дела, на които се явявах, се налагаше всеки ден да уча, да чета правни анализи, да проучвам съдебната практика. Университетът, за съжаление, не дава тези познания, които са необходими в практиката. Седем години по-късно започнах работа в голяма международна компания, като главен юрисконсулт на Бизнес парк София, имайки зад гърба си опита, който ми даде възможност да се справям с лекота с предизвикателствата в една голяма частна компания.    

Работата на юрисконсулта изисква много задълбочени познания в различни сфери и области. Първото нещо, което е изключително важно, е запознаване в детайли със приложимото законодателство, касаещо конкретната компания, и постигането на баланс между работодател, служители, клиенти и държавни институции. Добрите постижения са безспорно резултат от провеждането на професионални преговори, изготвянето на договори, удовлетворяващи и двете страни, своевременна кореспонденция с клиенти и подизпълнители, както и намирането на подходящия подход към всеки един от тях, контакти с държавната и общинска администрация, стриктно спазване на срокове. 

Юрисконсултът работи в екип с всички служители на фирмата, от пазача на входа, специалистите във всяко едно звено, счетоводители, финансов директор до управителя. За изготвянето на един наистина добър и професионално издържан договор е важно получаването на изчерпателна информация в различните области, в които компанията работи, а това може да се случи само чрез осъществяването на контакт с конкретния специалист.

За мен лично работата на юрисконсулта е много по-интересна от тази на адвоката. Докато адвокатът се занимава с един казус и един клиент, с които приключва след определен срок, юрисконсултът остава в предприятието и работата, и резултатите от нея са с дългосрочен ефект. Отговорността е много голяма, но виждаш как нещо, което си направил добре във времето, води до други положителни резултати. Аз се привързвам и към компанията, и към колегите, и към клиентите. Запознаването в детайли със спецификата на предмета на дейност и дори с възможностите на различните специалисти изисква време, с което един адвокат не разполага. 

За да бъдеш добър юрист са важни както юридическите, така и езиковите познания, възможността за водене на балансирани преговори и начина на изразяване. Юрисконсултът изготвя всички важни документи във фирмата /договори, кореспонденция/, които се подписват от управителя, и ако те не са написани на граматически правилен български език /или чужд, ако е ситуацията изисква/, това създава много лошо впечатление  у другата страна, дори в много случаи буди недоверие. Правилно подбраният езиков стил, начина на изразяване, широката обща култура във всички случаи допринасят за постигането на положителни резултати в работата, от които печели цялата компания. Добрите комуникационни умения изискват да можеш както да бъдеш добър оратор, така и да умееш да изслушваш. Понякога се налага да бъдат направени заключения при наличието само на оскъдна информация. Не на последно място е важна способността да се правят бързи и ефективни проучвания. Затова когато една фирма търси своя юрисконсулт, тя трябва да избере личност, на която може да има пълно доверие и която отговаря на всички тези критерии.

Юрисконсулт – Мариана Тодорова

Казвам се Мариана Тодорова и повече от двадесет години работя като юрисконсулт за големи компании. Още във втори курс в университета знаех, че искам да работя в Министерство на външните работи и следвайки своята мечта, след приключване на задължителния стаж в съдебната система, започнах работа като младши юрисконсулт в „Агенция дипломатически имоти в страната“, търговско дружество със сто процента държавно участие към Министерство на външните работи. Противно на общоприетите представи, че в държавните предприятия не се работи, това беше едно прекрасно начало на моята кариера като юрист. За да бъда на високото ниво на професионалистите, които бяха мои колеги, и за да се справям добре на сложните съдебните дела, на които се явявах, се налагаше всеки ден да уча, да чета правни анализи, да проучвам съдебната практика. Университетът, за съжаление, не дава тези познания, които са необходими в практиката. Седем години по-късно започнах работа в голяма международна компания, като главен юрисконсулт на Бизнес парк София, имайки зад гърба си опита, който ми даде възможност да се справям с лекота с предизвикателствата в една голяма частна компания.    

Работата на юрисконсулта изисква много задълбочени познания в различни сфери и области. Първото нещо, което е изключително важно, е запознаване в детайли със приложимото законодателство, касаещо конкретната компания, и постигането на баланс между работодател, служители, клиенти и държавни институции. Добрите постижения са безспорно резултат от провеждането на професионални преговори, изготвянето на договори, удовлетворяващи и двете страни, своевременна кореспонденция с клиенти и подизпълнители, както и намирането на подходящия подход към всеки един от тях, контакти с държавната и общинска администрация, стриктно спазване на срокове. 

Юрисконсултът работи в екип с всички служители на фирмата, от пазача на входа, специалистите във всяко едно звено, счетоводители, финансов директор до управителя. За изготвянето на един наистина добър и професионално издържан договор е важно получаването на изчерпателна информация в различните области, в които компанията работи, а това може да се случи само чрез осъществяването на контакт с конкретния специалист.

За мен лично работата на юрисконсулта е много по-интересна от тази на адвоката. Докато адвокатът се занимава с един казус и един клиент, с които приключва след определен срок, юрисконсултът остава в предприятието и работата, и резултатите от нея са с дългосрочен ефект. Отговорността е много голяма, но виждаш как нещо, което си направил добре във времето, води до други положителни резултати. Аз се привързвам и към компанията, и към колегите, и към клиентите. Запознаването в детайли със спецификата на предмета на дейност и дори с възможностите на различните специалисти изисква време, с което един адвокат не разполага. 

За да бъдеш добър юрист са важни както юридическите, така и езиковите познания, възможността за водене на балансирани преговори и начина на изразяване. Юрисконсултът изготвя всички важни документи във фирмата /договори, кореспонденция/, които се подписват от управителя, и ако те не са написани на граматически правилен български език /или чужд, ако е ситуацията изисква/, това създава много лошо впечатление  у другата страна, дори в много случаи буди недоверие. Правилно подбраният езиков стил, начина на изразяване, широката обща култура във всички случаи допринасят за постигането на положителни резултати в работата, от които печели цялата компания. Добрите комуникационни умения изискват да можеш както да бъдеш добър оратор, така и да умееш да изслушваш. Понякога се налага да бъдат направени заключения при наличието само на оскъдна информация. Не на последно място е важна способността да се правят бързи и ефективни проучвания. Затова когато една фирма търси своя юрисконсулт, тя трябва да избере личност, на която може да има пълно доверие и която отговаря на всички тези критерии.