Художник – Даниела Столарова Шмуки

Здравейте! Казвам се Даниела Шмуки и съм художник. Това е творческа и свободна професия, за някои е просто хоби, но избрана като образование и професионален път би могла да се изпълнява като основна дейност, както и да бъде основа за други професии и дейности, свързани с изобразителното изкуство. Понякога е нужна допълнителна квалификация, специални курсове или профил. 

Освен художник, можете да бъдете и преподавател по рисуване, живопис и т.н, можете да се занимавате с интериорен или графичен дизайн, с декори и костюми в театъра и операта, илюстратор или галерист са също възможни професии свързани с образованието на художника.

Един работен ден зависи от проектите и задачите, в които в момента участвате. Може да бъде свързан и с пътувания, и с работа в екип, и със смяна на работна среда. Творческият процес представлява много часове на подготовка и изисква самодисциплина, гъвкавост в променящите се условия и креативност, както и желание за комуникация. За процеса на създаване и работа ви трябва съсредоточеност, вглъбяване и търпение, а за реализацията и представянето на продукта са необходими висока култура на общуване, знаене на чужди езици, дигитални умения.

Дали си заслужава? За креативни и будни хора с широк спектър на интереси и талант, които имат търпението да развият – да. Реализацията и възможностите са неограничени както в България, така и в чужбина. 

Най-важното, за да бъдеш успешен, е високо ниво, блестящо качество на изпълнение, непрестанно самоусъвършенстване и търсене на нови идеи, мотиви, материали и приложение на работата в съвременния свят.

Художник – Даниела Столарова Шмуки

Здравейте! Казвам се Даниела Шмуки и съм художник. Това е творческа и свободна професия, за някои е просто хоби, но избрана като образование и професионален път би могла да се изпълнява като основна дейност, както и да бъде основа за други професии и дейности, свързани с изобразителното изкуство. Понякога е нужна допълнителна квалификация, специални курсове или профил. 

Освен художник, можете да бъдете и преподавател по рисуване, живопис и т.н, можете да се занимавате с интериорен или графичен дизайн, с декори и костюми в театъра и операта, илюстратор или галерист са също възможни професии свързани с образованието на художника.

Един работен ден зависи от проектите и задачите, в които в момента участвате. Може да бъде свързан и с пътувания, и с работа в екип, и със смяна на работна среда. Творческият процес представлява много часове на подготовка и изисква самодисциплина, гъвкавост в променящите се условия и креативност, както и желание за комуникация. За процеса на създаване и работа ви трябва съсредоточеност, вглъбяване и търпение, а за реализацията и представянето на продукта са необходими висока култура на общуване, знаене на чужди езици, дигитални умения.

Дали си заслужава? За креативни и будни хора с широк спектър на интереси и талант, които имат търпението да развият – да. Реализацията и възможностите са неограничени както в България, така и в чужбина. 

Най-важното, за да бъдеш успешен, е високо ниво, блестящо качество на изпълнение, непрестанно самоусъвършенстване и търсене на нови идеи, мотиви, материали и приложение на работата в съвременния свят.