Фармацевт – Десислава Киркова

Здравейте, казвам се Десислава и съм фармацевт. 

За да практикуваш тази професия са необходими знанията по химия и биология от училище, които обаче в университета се надграждат с много допълнителния познания. В основата на фармацията е да знаеш от кои химични вещества (синтезирани в лаборатория или извлечени от растения например) могат да се направят лекарства, след което да разбереш какво се случва с тях в тялото, как му помагат, дали могат да му навредят, как се комбинират едно с друго…звучи сложно. На практика обаче ако имаш добра памет, можеш да систематизираш и да се досещаш за взаимовръзки между отделни вещества и процеси, които се случват в организма, би могъл да си много добър фармацевт. А тази професия може да бъде повече от разнообразна.

Ако умееш да обуваш с хора, това ти е приятно и искаш да им помагаш, би било чудесно да си фармацевт, който работи в аптека. Там се изискват и финансови умения, организационни способности при зареждането на аптеката, фокус до малки детайли при разчитането на всяка една рецепта. Работата е отговорна, тъй като пряко касае човешкото здраве.

Ако си с по-скоро с изследователски дух, можеш да си фармацевт в завод, който произвежда лекарства или учен в лаборатория. Там са нужни точност, дори педантичност и умения за работа със специфични високотехнологични съоръжения. Немислимо е да работиш с апаратура, без да знаеш английски език. Може да ти бъде от полза да мислиш по-нестандартно и да решаваш на пръв поглед нерешими химични/физични или дори технологични премеждия. Би могъл с иновативно мислене да бъдеш част от екип, създаващ ново лекарство.

Ако си фармацевт,  ти се отварят врати както за работа в България, така и навсякъде по света. Можеш да си учен, да работиш в аптека, да работиш в сферата на фармацевтичния маркетинг и много други. Можеш да си близко го хората, или по-близко до технологиите. 

Най-важното според е, че тази професия е много специфична и дори би могла да се нарече занаят. В свят, в който все повече роботите изместват хората, фармацията е сфера, която ще продължи да бъде приоритетно движена от човешкия, а не от ИТ ум.

Фармацевт – Десислава Киркова

Здравейте, казвам се Десислава и съм фармацевт. 

За да практикуваш тази професия са необходими знанията по химия и биология от училище, които обаче в университета се надграждат с много допълнителния познания. В основата на фармацията е да знаеш от кои химични вещества (синтезирани в лаборатория или извлечени от растения например) могат да се направят лекарства, след което да разбереш какво се случва с тях в тялото, как му помагат, дали могат да му навредят, как се комбинират едно с друго…звучи сложно. На практика обаче ако имаш добра памет, можеш да систематизираш и да се досещаш за взаимовръзки между отделни вещества и процеси, които се случват в организма, би могъл да си много добър фармацевт. А тази професия може да бъде повече от разнообразна.

Ако умееш да обуваш с хора, това ти е приятно и искаш да им помагаш, би било чудесно да си фармацевт, който работи в аптека. Там се изискват и финансови умения, организационни способности при зареждането на аптеката, фокус до малки детайли при разчитането на всяка една рецепта. Работата е отговорна, тъй като пряко касае човешкото здраве.

Ако си с по-скоро с изследователски дух, можеш да си фармацевт в завод, който произвежда лекарства или учен в лаборатория. Там са нужни точност, дори педантичност и умения за работа със специфични високотехнологични съоръжения. Немислимо е да работиш с апаратура, без да знаеш английски език. Може да ти бъде от полза да мислиш по-нестандартно и да решаваш на пръв поглед нерешими химични/физични или дори технологични премеждия. Би могъл с иновативно мислене да бъдеш част от екип, създаващ ново лекарство.

Ако си фармацевт,  ти се отварят врати както за работа в България, така и навсякъде по света. Можеш да си учен, да работиш в аптека, да работиш в сферата на фармацевтичния маркетинг и много други. Можеш да си близко го хората, или по-близко до технологиите. 

Най-важното според е, че тази професия е много специфична и дори би могла да се нарече занаят. В свят, в който все повече роботите изместват хората, фармацията е сфера, която ще продължи да бъде приоритетно движена от човешкия, а не от ИТ ум.