Управление на човешки ресурси – Христо Стоянов

Аз съм Христо Стоянов, повече от 35 години работя в областта на управление на човешки ресурси – УЧР.

Управление на човешките ресурси или управление на хора е сравнително нов, модерен и събирателен термин на дейността по намиране и назначаване на служители, свързаните с това трудови и служебни взаимоотношения, обучение и развитие на персонала, системи за възнаграждения и оценка.

Ползите и смисъла от тази професия бих разделил в две направления – за организацията и индивидуално за всеки служител.

Практикуване на тази професия в производствена .компания изисква добри познания за процеса на производство, технология и техническа поддръжка.

Дори и при добра организация и планиране, работния ден на един специалист ЧР винаги е динамичен и различен. Цикълът на работа и определеното работно време често се „нарушават” заради оперативни приоритети .

Оперативни срещи с ръководството, колегите , кандидати за работа са ежедневие.

Попълване и актуализация на данните за персонал в различни информационни системи е сериозна отговорност.

Най-много харесвам в работата си, че тя е интересна, динамична. Срещи с много и различни хора,  възможност за реализация във всички сфери – бизнес, обществени и държавни институции, добра познаваемост и публичност.

Най-големите съвременни  предизвикателства  са работата с хора от много различни поколения, навлизане на изкуствен интелект, координация и съгласуване с различни хора/екипи.

Няма ограничения, опасности и рискове, дори и за хора с увреждания. Усещането за стрес е индивидуално и зависи от много фактори.

Както във всяка професия натрупването на стаж и опит по специалността води до кариерно развитие. Може да започнете първите стъпка в УЧР и с участие в стажантски програми.

Обичам това, което работя и не е имало случаи да се откажа от тази работа. При критични ситуации съм обмислял варианти за смяна на работодателя, а не на професията.

Достойното и адекватно възнаграждение е личен избор, но в тази професия винаги ще се чувствате добре информирани за това, тъй като ще бъде част от Вашите професионални задължения да бъдете „в час” с пазара на труда.

Първата стъпка е добрата информираност за професията. Освен данните, които ще намерите в Интернет, препоръчвам да се ползват услугите на сертифицирани кариерни консултанти.

В университетите вече има традиции и опит в бакалавърски и магистърски програми по УЧР. Има и препоръчителни български стандарти за работа в тази професия, за които може да се информирате през Българската асоциация за управление на хора.

Основните стъпки в професията са същите както във всяка друга – от стажант, специалист, мениджър. В големите екипи ЧР има и профилиране на работещите за всяко от основните направления – подбор, обучение, развитие, оценка, възнаграждение на персонала.

Най-важния съвет към всички, които искат да се реализират в тази професия е както за всяка друга – да сте наясно, че искате да работите това, да сте удовлетворен и мотивиран да сте ЧР. Много ще помогне и това, да сте човечен, любопитен, близо до проблемите и смело да предлагате помощ.

Управление на човешки ресурси

Христо Стоянов

Аз съм Христо Стоянов, повече от 35 години работя в областта на управление на човешки ресурси – УЧР.

Управление на човешките ресурси или управление на хора е сравнително нов, модерен и събирателен термин на дейността по намиране и назначаване на служители, свързаните с това трудови и служебни взаимоотношения, обучение и развитие на персонала, системи за възнаграждения и оценка.

Ползите и смисъла от тази професия бих разделил в две направления – за организацията и индивидуално за всеки служител.

Практикуване на тази професия в производствена .компания изисква добри познания за процеса на производство, технология и техническа поддръжка.

Дори и при добра организация и планиране, работния ден на един специалист ЧР винаги е динамичен и различен. Цикълът на работа и определеното работно време често се „нарушават” заради оперативни приоритети .

Оперативни срещи с ръководството, колегите , кандидати за работа са ежедневие.

Попълване и актуализация на данните за персонал в различни информационни системи е сериозна отговорност.

Най-много харесвам в работата си, че тя е интересна, динамична. Срещи с много и различни хора,  възможност за реализация във всички сфери – бизнес, обществени и държавни институции, добра познаваемост и публичност.

Най-големите съвременни  предизвикателства  са работата с хора от много различни поколения, навлизане на изкуствен интелект, координация и съгласуване с различни хора/екипи.

Няма ограничения, опасности и рискове, дори и за хора с увреждания. Усещането за стрес е индивидуално и зависи от много фактори.

Както във всяка професия натрупването на стаж и опит по специалността води до кариерно развитие. Може да започнете първите стъпка в УЧР и с участие в стажантски програми.

Обичам това, което работя и не е имало случаи да се откажа от тази работа. При критични ситуации съм обмислял варианти за смяна на работодателя, а не на професията.

Достойното и адекватно възнаграждение е личен избор, но в тази професия винаги ще се чувствате добре информирани за това, тъй като ще бъде част от Вашите професионални задължения да бъдете „в час” с пазара на труда.

Първата стъпка е добрата информираност за професията. Освен данните, които ще намерите в Интернет, препоръчвам да се ползват услугите на сертифицирани кариерни консултанти.

В университетите вече има традиции и опит в бакалавърски и магистърски програми по УЧР. Има и препоръчителни български стандарти за работа в тази професия, за които може да се информирате през Българската асоциация за управление на хора.

Основните стъпки в професията са същите както във всяка друга – от стажант, специалист, мениджър. В големите екипи ЧР има и профилиране на работещите за всяко от основните направления – подбор, обучение, развитие, оценка, възнаграждение на персонала.

Най-важния съвет към всички, които искат да се реализират в тази професия е както за всяка друга – да сте наясно, че искате да работите това, да сте удовлетворен и мотивиран да сте ЧР. Много ще помогне и това, да сте човечен, любопитен, близо до проблемите и смело да предлагате помощ.