Управител на компания за HR услуги – Светлозар Петров

Казвам се Светлозар Петров и управлявам компанията за комплексни HR услуги JobTiger.

JobTiger се старае да предлага пълно HR обслужване на своите клиенти – компании, като основните дейности са поддръжка на първия в България професионален сайт за работа JobTiger.bg, подбор на персонал и организация на събития. JobTiger е най-големия в страната организатор на кариерни събития – както за млади хора, така и за хора с опит.

С кариерните събития са свързани и основните услуги на компанията за граждани – те имат възможност да ги посетят, да се срещнат с представените компании и потенциално да започнат нова работа в мечтаната област.

Основните ми задължения са свързани с планирането на дейността на компанията, работа с мениджърите на различните дейности за координиране на тяхната дейност и контрол на изпълнението на всички планове. Има доста работа, свързана с административни и финансови въпроси, включително финансовото планиране и отчитане. Немалка част заемат и публичните изяви като лице на компанията.

Обичайният ден започва с прочитане на пощата. Следват кратки оперативки и обсъждане на плановете за деня. После е времето за срещи – вътрешни в екипа или външни – с хора от други компании и организации. По време на срещите се обсъжда създаването и развитието на различни планове и проекти. Рядко имам директни срещи с клиенти, освен по специални случаи. Те се поемат от колегите в компанията и мениджърите на отдели.

Началото на следобеда е време за работа върху планове, отчети, подготовка на публични изяви и т.н. Това е времето и за отговори на писма, създаване на документи и т.н. Работи се основно с различни офисни и облачни приложения – в моя случай главно Microsoft Office и Salesforce.

Денят завършва отново с кратки оперативки за отчитане на свършеното и обсъждане на планове за следващия работен ден. В петък следобед има по-дълга оперативка на цялата компания, където се всеки има възможност да се запознае с работата, предизвикателствата и постиженията на колегите си. Тук се търсят и начини за подобрение на работата и повишение на резултатите.

Работата ми дава възможност да помагам на компаниите не само да намерят най-добрите хора, но и да правят максимума за тях. Същевременно помагаме и на хората да намират мечтаната работа. Особено видимо е това на кариерните събития.

Основното предизвикателство в това да си управител е отговорността. Отговорност за финансовото здраве и просперитета на компанията, отговорност към колегите – да имат всичко необходимо и да се чувстват добре на работа и отговорност към клиентите – да получат това, от което имат нужда и за което за заплатили. Поради спецификата на работата си на пазара на труда HR компаниите имат и отговорност към обществото – за поддържането и развитието на този пазар и на възможностите в него, за предоставяне на равни права и т.н.

Главното, според мен, изискване е свързано с добрата работа с хора. Мотивирането на колегите в компанията, както и успешните контакти с партньори зависят до голяма степен от управителя. Има, разбира се, и много изисквания свързани с финансова, административна и техническа (ИТ) грамотност и умения.

Най-честият път към управлението минава през израстването и преминаването през различни нива и отдели в компанията. Изключително трудно е да управляваш компания, чиято работа на познаваш в детайли. Има и още нещо, което е изключително важно – непрестанното обучения е развитие. Съвременния свят се развива изключително бързо и без това израстване и развитие човек бързо би станал неадекватен и би изложил компанията на риск.

Управител на компания за HR услуги – Светлозар Петров

Казвам се Светлозар Петров и управлявам компанията за комплексни HR услуги JobTiger.

JobTiger се старае да предлага пълно HR обслужване на своите клиенти – компании, като основните дейности са поддръжка на първия в България професионален сайт за работа JobTiger.bg, подбор на персонал и организация на събития. JobTiger е най-големия в страната организатор на кариерни събития – както за млади хора, така и за хора с опит.

С кариерните събития са свързани и основните услуги на компанията за граждани – те имат възможност да ги посетят, да се срещнат с представените компании и потенциално да започнат нова работа в мечтаната област.

Основните ми задължения са свързани с планирането на дейността на компанията, работа с мениджърите на различните дейности за координиране на тяхната дейност и контрол на изпълнението на всички планове. Има доста работа, свързана с административни и финансови въпроси, включително финансовото планиране и отчитане. Немалка част заемат и публичните изяви като лице на компанията.

Обичайният ден започва с прочитане на пощата. Следват кратки оперативки и обсъждане на плановете за деня. После е времето за срещи – вътрешни в екипа или външни – с хора от други компании и организации. По време на срещите се обсъжда създаването и развитието на различни планове и проекти. Рядко имам директни срещи с клиенти, освен по специални случаи. Те се поемат от колегите в компанията и мениджърите на отдели.

Началото на следобеда е време за работа върху планове, отчети, подготовка на публични изяви и т.н. Това е времето и за отговори на писма, създаване на документи и т.н. Работи се основно с различни офисни и облачни приложения – в моя случай главно Microsoft Office и Salesforce.

Денят завършва отново с кратки оперативки за отчитане на свършеното и обсъждане на планове за следващия работен ден. В петък следобед има по-дълга оперативка на цялата компания, където се всеки има възможност да се запознае с работата, предизвикателствата и постиженията на колегите си. Тук се търсят и начини за подобрение на работата и повишение на резултатите.

Работата ми дава възможност да помагам на компаниите не само да намерят най-добрите хора, но и да правят максимума за тях. Същевременно помагаме и на хората да намират мечтаната работа. Особено видимо е това на кариерните събития.

Основното предизвикателство в това да си управител е отговорността. Отговорност за финансовото здраве и просперитета на компанията, отговорност към колегите – да имат всичко необходимо и да се чувстват добре на работа и отговорност към клиентите – да получат това, от което имат нужда и за което за заплатили. Поради спецификата на работата си на пазара на труда HR компаниите имат и отговорност към обществото – за поддържането и развитието на този пазар и на възможностите в него, за предоставяне на равни права и т.н.

Главното, според мен, изискване е свързано с добрата работа с хора. Мотивирането на колегите в компанията, както и успешните контакти с партньори зависят до голяма степен от управителя. Има, разбира се, и много изисквания свързани с финансова, административна и техническа (ИТ) грамотност и умения.

Най-честият път към управлението минава през израстването и преминаването през различни нива и отдели в компанията. Изключително трудно е да управляваш компания, чиято работа на познаваш в детайли. Има и още нещо, което е изключително важно – непрестанното обучения е развитие. Съвременния свят се развива изключително бързо и без това израстване и развитие човек бързо би станал неадекватен и би изложил компанията на риск.