Счетоводител – Силвия Георгиева

Мнозина смятат, че работата на счетоводителя е рутинна и скучна. Много цифри, постоянно повтарящи се операции и липса на креативност.Истината е, че счетоводството може да бъде изключително сложна и неразбираема материя за някои хора, а за други да бъде лесна и интуитивна работа. Факторите, определящи доколко за един човек ще бъде лесно да води счетоводство включват личните заложби, интересите, нивото на образование, сферата на досегашната работа и много други. За да бъдеш добър в тази професия преди всичко е нужно да имаш аналитично мислене и да обичаш цифрите.

Счетоводител не е просто човек, който взема фактурите и банковите документи ,и ги обработва  в компютъра. Той трябва  да придобие пълна представа за бизнеса на своите клиенти, защото само така ще им бъде оптимално полезен. 

Професията счетоводител е много отговорна, изключително ценена и уважавана по света. Съпроводена е със стресови и доста натоварващи моменти.Счетоводителят трябва да работи с големи обеми информация и да следи честите ,и постоянни промени в законодателството.В счетоводството е важен всеки малък детайл, всяка подробност. Свиква се всичко да се прави внимателно, прецизно и съвестно. Всичко трябва да излиза “до стотинка”!

Всеки специалист, решил да избере професията „счетоводител“, трябва да има старание, внимание, търпеливо отношение към рутинната работа и способност за правилно планиране на работните дейности. Към личните качества на един счетоводител трябва да добавим устойчивост на стрес, логическо мислене, уравновесеност, пунктуалност, отговорност и честност. 

Основни функционални задължения на счетоводителя са поддържане на една или няколко области от счетоводния, данъчен и управленски отчет, разработване на счетоводната политика на фирмата/компанията/, взаимодействие с регулаторните организации и държавни институции.

Счетоводителят се отчита за работата си не само на своя пряк ръководител – началник или фирма, но и на контролиращите органи. Във всички организации редовно се провеждат одити, както и проверки от данъчните инспекции. Един от основните моменти на счетоводната работа – грамотно и компетентно начисляване на данъци. Трябва да се има предвид, че за нарушения в тази област са предвидени специални санкции-от налагане на глоби до лишаване от свобода. 

До голяма степен задълженията на счетоводителя се определят от спецификата на определената фирма. Смята се, че едни от най-сложни са банковата, застрахователната и строителна сфери на счетоводство.

В различни по тип фирми счетоводителят може да води и отчетност в съответствие с националните или международните стандарти, да се занимава с преобразуването на националното отчитане в чуждестранно, а също и да работи с информационни системи за счетоводно отчитане на английски език.

Понякога счетоводителите могат да работят при ненормирано работно време, като наемни специалисти със свободен график,на непълно работно време или счетоводството да се извършва от счетоводна къща.По-малките предприятия предпочитат  работата със счетоводна къща,защото тя спестява на дружеството значителни разходи по отношение на редовната му дейност

От гледна точка на развитието на кариерата професията на счетоводителя е доста перспективна. Компетентни специалисти са необходими винаги, а тази професия дава възможност за развитие и кариера В скоро време не се очаква намаляване на търсенето на специалисти по счетоводство,така че човек, решил да се посвети на този вид дейност може да си намери подходяща работа и да постигне определени успехи. Специалистите в областта на счетоводството може да се развиват в рамките на своята професия, повишавайки квалификацията си.      

В началото на всеки бизнес голяма част от собствениците са сигурни, че ще могат сами да се грижат за счетоводството си. Допълнителна увереност им носи факта, че на пазара има голямо разнообразие от счетоводен софтуер, помагащ за предпазването от грешки. С разрастването на бизнеса и увеличаването на документооборота те обикновено наемат някой, който да се занимава с техническата обработка на документите и въвеждането им в счетоводния софтуер. Това е така нареченото “първично счетоводство”, което се води най-често от оперативния счетоводител.С времето оперативният счетоводител има възможност да израсне до главен счетоводител.Главният счетоводител ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на предприятието. Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието. Осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.

Освен това, успешният счетоводител може да разшири обхвата на своята дейност, превръщайки се например във финансов директор на компанията, финансов анализатор, консултант или одитор.

Човек, избрал професията счетоводител, едва ли ще остане без работа, особено в сегашното динамично време,защото към днешна дата без счетоводител не може нито една организация.

Счетоводител – Силвия Георгиева

Мнозина смятат, че работата на счетоводителя е рутинна и скучна. Много цифри, постоянно повтарящи се операции и липса на креативност.Истината е, че счетоводството може да бъде изключително сложна и неразбираема материя за някои хора, а за други да бъде лесна и интуитивна работа. Факторите, определящи доколко за един човек ще бъде лесно да води счетоводство включват личните заложби, интересите, нивото на образование, сферата на досегашната работа и много други. За да бъдеш добър в тази професия преди всичко е нужно да имаш аналитично мислене и да обичаш цифрите.

Счетоводител не е просто човек, който взема фактурите и банковите документи ,и ги обработва  в компютъра. Той трябва  да придобие пълна представа за бизнеса на своите клиенти, защото само така ще им бъде оптимално полезен. 

Професията счетоводител е много отговорна, изключително ценена и уважавана по света. Съпроводена е със стресови и доста натоварващи моменти.Счетоводителят трябва да работи с големи обеми информация и да следи честите ,и постоянни промени в законодателството.В счетоводството е важен всеки малък детайл, всяка подробност. Свиква се всичко да се прави внимателно, прецизно и съвестно. Всичко трябва да излиза “до стотинка”!

Всеки специалист, решил да избере професията „счетоводител“, трябва да има старание, внимание, търпеливо отношение към рутинната работа и способност за правилно планиране на работните дейности. Към личните качества на един счетоводител трябва да добавим устойчивост на стрес, логическо мислене, уравновесеност, пунктуалност, отговорност и честност. 

Основни функционални задължения на счетоводителя са поддържане на една или няколко области от счетоводния, данъчен и управленски отчет, разработване на счетоводната политика на фирмата/компанията/, взаимодействие с регулаторните организации и държавни институции.

Счетоводителят се отчита за работата си не само на своя пряк ръководител – началник или фирма, но и на контролиращите органи. Във всички организации редовно се провеждат одити, както и проверки от данъчните инспекции. Един от основните моменти на счетоводната работа – грамотно и компетентно начисляване на данъци. Трябва да се има предвид, че за нарушения в тази област са предвидени специални санкции-от налагане на глоби до лишаване от свобода. 

До голяма степен задълженията на счетоводителя се определят от спецификата на определената фирма. Смята се, че едни от най-сложни са банковата, застрахователната и строителна сфери на счетоводство.

В различни по тип фирми счетоводителят може да води и отчетност в съответствие с националните или международните стандарти, да се занимава с преобразуването на националното отчитане в чуждестранно, а също и да работи с информационни системи за счетоводно отчитане на английски език.

Понякога счетоводителите могат да работят при ненормирано работно време, като наемни специалисти със свободен график,на непълно работно време или счетоводството да се извършва от счетоводна къща.По-малките предприятия предпочитат  работата със счетоводна къща,защото тя спестява на дружеството значителни разходи по отношение на редовната му дейност

От гледна точка на развитието на кариерата професията на счетоводителя е доста перспективна. Компетентни специалисти са необходими винаги, а тази професия дава възможност за развитие и кариера В скоро време не се очаква намаляване на търсенето на специалисти по счетоводство,така че човек, решил да се посвети на този вид дейност може да си намери подходяща работа и да постигне определени успехи. Специалистите в областта на счетоводството може да се развиват в рамките на своята професия, повишавайки квалификацията си.      

В началото на всеки бизнес голяма част от собствениците са сигурни, че ще могат сами да се грижат за счетоводството си. Допълнителна увереност им носи факта, че на пазара има голямо разнообразие от счетоводен софтуер, помагащ за предпазването от грешки. С разрастването на бизнеса и увеличаването на документооборота те обикновено наемат някой, който да се занимава с техническата обработка на документите и въвеждането им в счетоводния софтуер. Това е така нареченото “първично счетоводство”, което се води най-често от оперативния счетоводител.С времето оперативният счетоводител има възможност да израсне до главен счетоводител.Главният счетоводител ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на предприятието. Прави икономически анализи на стопанската дейност на предприятието. Осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет.

Освен това, успешният счетоводител може да разшири обхвата на своята дейност, превръщайки се например във финансов директор на компанията, финансов анализатор, консултант или одитор.

Човек, избрал професията счетоводител, едва ли ще остане без работа, особено в сегашното динамично време,защото към днешна дата без счетоводител не може нито една организация.