Специалист Обучение и развитие – Таня Манчева

Oбучението в една организация е елемент от системата й за управление на Човешките ресурси. Тази дейност обхваща усъвършенстване на знанията, уменията и нагласите на служителите, с цел да се повиши равнището на тяхното трудово представяне, за да удовлетворяват в най-висока степен потребностите на организацията, в която работят. Освен за обучението на служителите в нашата компания, аз отговарям и за обученията на педагогически специалисти – директори, учители и педагози, по програми, одобрени от Министерство на образованието и науката, които компанията ни предлага на своите клиенти /основно училища и детски градини/. Целта на тези обучения е участниците да повишат дигиталните си компетентности и да уменията си за ползване на интерактивни средства за преподаване. Задълженията ми включват и комуникацията с ръководство на училищата, своеобразна търговска дейност, за разясняване на възможностите на платформата, която предлагаме и знанията, които трябва да се придобият за работа с нея. Намирам работата ми за интересна, понеже изисква комуникативни и организационни умения, каквито притежавам.

Специалист Обучение и развитие – Таня Манчева

Oбучението в една организация е елемент от системата й за управление на Човешките ресурси. Тази дейност обхваща усъвършенстване на знанията, уменията и нагласите на служителите, с цел да се повиши равнището на тяхното трудово представяне, за да удовлетворяват в най-висока степен потребностите на организацията, в която работят. Освен за обучението на служителите в нашата компания, аз отговарям и за обученията на педагогически специалисти – директори, учители и педагози, по програми, одобрени от Министерство на образованието и науката, които компанията ни предлага на своите клиенти /основно училища и детски градини/. Целта на тези обучения е участниците да повишат дигиталните си компетентности и да уменията си за ползване на интерактивни средства за преподаване. Задълженията ми включват и комуникацията с ръководство на училищата, своеобразна търговска дейност, за разясняване на възможностите на платформата, която предлагаме и знанията, които трябва да се придобият за работа с нея. Намирам работата ми за интересна, понеже изисква комуникативни и организационни умения, каквито притежавам.