Специалист Обслужване на клиенти – Теодора Георгиева

Аз съм Теодора и от почти две години работя в кол център. Работата е във виртуална среда с чуждестранни клиенти от всякакви националности. Комуникацията осъществявам на немски и английски език. Моята работа се състои в това да представлявам eBay пред купувачите и продавачите. Помагам им при възникнали проблеми в процеса на покупко-продажбата.

Работата е напрегната и изисква психическа устойчивост, високо ниво на концентрация, емпатия и гъвкавост. От една страна, eBay има ясни и конкретни процедури и инструкции. В същото време, казусът на всеки клиент е различен и изисква индивидуален подход в реално време. От особено значение за успешното справяне с работата са психологическият подход, използването на артистични умения и уменията за преговори. Позицията изисква аналитичен ум, логическо мислене, отговорност, умения за работа в екип, управление на времето и бърза реакция. Всичко това прави работата много динамична и изискваща перфектно представяне във всеки един момент.

Специалист Обслужване на клиенти – Теодора Георгиева

Аз съм Теодора и от почти две години работя в кол център. Работата е във виртуална среда с чуждестранни клиенти от всякакви националности. Комуникацията осъществявам на немски и английски език. Моята работа се състои в това да представлявам eBay пред купувачите и продавачите. Помагам им при възникнали проблеми в процеса на покупко-продажбата.

Работата е напрегната и изисква психическа устойчивост, високо ниво на концентрация, емпатия и гъвкавост. От една страна, eBay има ясни и конкретни процедури и инструкции. В същото време, казусът на всеки клиент е различен и изисква индивидуален подход в реално време. От особено значение за успешното справяне с работата са психологическият подход, използването на артистични умения и уменията за преговори. Позицията изисква аналитичен ум, логическо мислене, отговорност, умения за работа в екип, управление на времето и бърза реакция. Всичко това прави работата много динамична и изискваща перфектно представяне във всеки един момент.