Предприемач – Анна Пенчева

Аз съм Анна Пенчева и се занимавам с предприемачество от почти 6 години. Преди това имам 15 години професионален стаж, от които около 13 на мениджърска позиция. В даден етап от живота ми, реших да се възползвам от натрупаните знания, опит и контакти и да се заема с предприемачество.

Предприемачеството изисква силна мотивация и отдаденост – на практика си на работа 24 часа, седем дни в седмицата. Това, което виждат хората е, че предприемачът няма шефове. Това, което вижда семейството ти е, че бизнесът е твой шеф. Да си предприемач означава да реализираш идея, която считаш за много добра, смислена и доходоносна. Означава също така да имаш глобален поглед върху бизнеса, да откриваш и задържаш клиенти, да разширяваш услугите, които предоставяш, да създаваш благоприятни и мотивиращи условия за труд на персонала си, да откриваш и задържаш качествени хора, да познаваш и да спазваш законодателството в съответния сектор, финансовото и данъчно законодателство, както и да се справяш с всякакви предизвикателства всеки ден.

Според мен, уменията, които са необходими на всеки, който би искал да бъде предприемач, включват иновативност, креативност, желание и умение да се носи отговорност, да се пробват и развиват нови неща, справяне със стрес, управление на времето, работа и взаимодействие с хора, много търпение, устойчивост и отвореност към промени и предизвикателства. В крайна сметка удоволствието и удовлетворението от постигнатото осмисля всички усилия и трудности.

Предприемач – Анна Пенчева

Аз съм Анна Пенчева и се занимавам с предприемачество от почти 6 години. Преди това имам 15 години професионален стаж, от които около 13 на мениджърска позиция. В даден етап от живота ми, реших да се възползвам от натрупаните знания, опит и контакти и да се заема с предприемачество.

Предприемачеството изисква силна мотивация и отдаденост – на практика си на работа 24 часа, седем дни в седмицата. Това, което виждат хората е, че предприемачът няма шефове. Това, което вижда семейството ти е, че бизнесът е твой шеф. Да си предприемач означава да реализираш идея, която считаш за много добра, смислена и доходоносна. Означава също така да имаш глобален поглед върху бизнеса, да откриваш и задържаш клиенти, да разширяваш услугите, които предоставяш, да създаваш благоприятни и мотивиращи условия за труд на персонала си, да откриваш и задържаш качествени хора, да познаваш и да спазваш законодателството в съответния сектор, финансовото и данъчно законодателство, както и да се справяш с всякакви предизвикателства всеки ден.

Според мен, уменията, които са необходими на всеки, който би искал да бъде предприемач, включват иновативност, креативност, желание и умение да се носи отговорност, да се пробват и развиват нови неща, справяне със стрес, управление на времето, работа и взаимодействие с хора, много търпение, устойчивост и отвореност към промени и предизвикателства. В крайна сметка удоволствието и удовлетворението от постигнатото осмисля всички усилия и трудности.