Обучител на родители – Елена Анастасова

Представете се – как се казвате и с какво се занимавате? Казвам се Елена Анастасова, водя обучения за родители по системата на Д-р Томас Гордън и съм част от малка неправителствена организация
Какво представлява вашата работа? Водя обучения за родители. Обученията продължават 2 месеца.
Какви са ползите и смисълът от нея? Ползите за родителите са, че подобряват взаимоотношенията си със своите партньори и с децата си. Ползите за децата са, че родителите им започват да ги разбират и да ги подкрепят повече, спират да ги наказват и като цяло се наблюдава сериозно подобрение на семейната среда.
Кои са основните резултати / продукти от вашата работа и кой ги ползва? Резултатите са изцяло интелектуани. По време на курсовете, родители се научават на различни комуникативни умения, които им помагат да чуват и разбират по-добре отсрещната страна, учат се как да заявяват своите нужди по неагресивен начин, без да обвиняват другите и без да изискват от тях, учат се да разрешават конфликтните ситуации, така че всички нужди да са задоволени.
Какво се случва с това, което създадете? Хората, които се записват на курса, започват да прилагат новите умения още по време на курса и споделят за подобряването на семейната среда. Хубавото е, че уменията, на които се учат родителите по време на курса, са универсални и подобряват и взаимоотношенията на участниците с приятели, колеги, роднини.

Покажете работното си място и разкажете как преминава един ваш типичен работен ден. Нямам постоянно работно място. Курсовете, които водя, могат да бъдат проведени в произволна зала, в която има мултимедия и екран. Обикновено курсовете ми се провеждат в центрове за здравословен начин на живот, в езикови и йога-центрове. В дните, в които имам курс, се подготвям, като си препрочитам работните материали за инструктора, преглеждам упраженията, които предстои да правим заедно с участниците, преглеждам си презентацията, пазарувам плодове и дребни неща за почерпка по време на курса, а след курса изпращам на всички участници материали, свързани с изминалата сесия, както и информация за домашното им преди следващата ни среща.

Какви са основните ви задачи, задължения и отговорности? Демонстрирайте как изпълнявате някои от тях. Всяка сесия от обучението трае 3 часа. Основните ми задачи са свързани с това, да се подготвя за сесията и след това да я проведа. Използвам комуникативните си умения, уменията си да следя и контролирам груповата динамика, да следя дали всички се чувстват комфортно по време на обучението, дали всички са разбрали новата материя, следя за състоянието на всеки един от участниците, отговарям на всеки един изникнал въпрос, следя за това да има баланс между теория, споделяне вътре в групата, практически упражнения, както и за това, да се впишем във времето и цялата предвидена за сесията теория да бъде преподадена.
Какви инструменти, техника или пособия, използвате в работата си? Използвам предварително подготвена PowerPoint презентация,мултимедия и екран, флипчарт, често ползваме листи и цветни моливи. По време на сесиите се редуват теоретична част и ролеви игри, споделяния по двойки и в голямата група, работим и в учебни тетрадки с казуси.
Имате ли определено работно време или цикъл на работата? Сесиите с участниците в курса са 1 път седмично. Обикновено успоредно вървят 2 или 3 курса.
Сам(а) ли работите или си взаимодействате с други хора/ колеги, професии? Водя курсовете сама, но през годините съм имала и групи, които съм водила с мой колега.
Кои са основните места за изпълнение на този тип работа/ професия? Всяка зала, която позволява 10,12 човека да се съберат и да имат възможност да гледат презентацията, да работят в голямата група, а също и по двойки.
Има ли разновидности / специализации в тази професия? Този курс е създаден от Д-р Томас Гордън и доразвит от Гордън институт. Като обучители могат да се квалифицират психолози, педагози, хора, завършили хуманитарно висше образование.

Какво най-много харесвате в работата си? Това, че постоянно се запознавам с нови хора, с които си ставаме много близки в течение на курса и с много от участниците ставаме приятели и продължаваме да общуваме пълноценно и след края на курса.
Кои са най-големите предимства според вас?
(например – интересна и смислена работа; сигурност; търсене на пазара на труда на такива професионалисти; предизвикателни задачи; разнообразие; заплащане и материални придобивки – бонуси, отпуски, кола и др.; сам си си началник; срещи с различни хора; престиж, познаваемост/ публичност; възможности за пътуване и реализация в чужбина и др.). Предимствата са много – сама съм си шеф; разполагам с времето си; запознавам се постоянно с интересни хора, отворени да трупат нови умения, искащи да се развиват като личности, отворени да споделят; мога да работя, успоредно с воденето на курсовете, в множество други проекти и инициативи, както платени, така и доброволчески; постоянно уча нови неща; имам достатъчно време за семейството, за децата си; изпитвам огромно удовлетворение, чувайки за промяната в семейната среда на моите курсисти; възникват множество странични, неочаквани положителни ефекти от запознанствата, които създавам по време на курсовете, като например: написахме книжка-игра, с две от участничките в курса ми (“Как си мечо?”, издателство Рибка); поканиха ме да водя авторска рубрика за родителството в БНТ 1.
Кои са най-големите предизвикателства в работата ви? Разкажете кое е най-трудното в работата ви и защо?
(например – управление на времето, работа с клиенти, координация на екип, съгласуване с различни хора – клиенти, доставчици, партньори, колеги и др.). Единственото трудно нещо в работа ми, която за мен не е работа, а истинска удоволствие, е да намирам участници за новите ми курсове. Трудно ми е сама да рекламирам себе си. Обикновено, 90 % от курсистите ми са хора, които са научили за мен и за курса ми от предишните участници, което пък е доказателство за добре свършената работа и доволните клиенти.
Има ли някакви ограничения, опасности, рискове, стрес? По-скоро не.
Подходяща ли е работата за хора с малък професионален опит?Важно е човек да има личен опит, като родители, за да може да води подобни курсове, защото личния опит е пове от важен за подобен тип обучения.
Подходяща ли е работата за хора с увреждания? (ако да – моля, посочете какви: сензорни, двигателни, психически, когнитивни и т.н.). Вярвам, че сензорните и двигателните увреждания не са предизвикателства за човек, който обича да общува и би имал желание да води подобни обучения, но вярвам, че е важно да е родител.
Имало ли е момент, в който сте били на път да се откажете от тази работа и сте искали да се занимавате с нещо друго? Използвайте кратки и ясни примери. Засега не.
Достойно и адекватно ли е възнаграждението, за да осигури нормален стандарт на живот? Кой плаща? От къде идва възнаграждението? Смятам, че да. Плащат участниците в курса.
Какви са най-важните умения и качества, които са нужни във вашата работа? Комуникативни умения, точност, спазване на конфиденциалност
Къде и как може човек да ги натрупа? В училище, в университета, в живия живот.
Има ли възраст, от която е добре да се започне? Единственото изискване е да имаш хуманитарно висше образование и да си родител.
Кои предмети са важни в училище? Литература, философия, психология, Етика и морал
Как може един млад човек да започне да се занимава с вашата работа? Като за начало трябва да има желание да работи с хора, да е общителен и да запише хуманитарно висше образование, а след това трябва да изкара квалификационен курс.
Кои са основните стъпки в професионалната стълбица? (например – стажант, младши служител, старши специалист, експерт, ръководител на екип / отдел и т.н.). Няма такива стъпки. Нужно е само да завършиш образовнието си и да изкараш квалификационен курс.
Какъв съвет бихте дали на тези, които искат да се занимават с вашата работа? Тази работа за мен е безкраен извор на вдъхновение и нови знания. Ако обичате да помагате на другите, ако сте отворен да споделяте личните си предизвикателства и това как сте преминали през тях, ако психологията ви е интересна, то тази възможност си заслужава.

Обучител на родители – Елена Анастасова

Представете се – как се казвате и с какво се занимавате? Казвам се Елена Анастасова, водя обучения за родители по системата на Д-р Томас Гордън и съм част от малка неправителствена организация
Какво представлява вашата работа? Водя обучения за родители. Обученията продължават 2 месеца.
Какви са ползите и смисълът от нея? Ползите за родителите са, че подобряват взаимоотношенията си със своите партньори и с децата си. Ползите за децата са, че родителите им започват да ги разбират и да ги подкрепят повече, спират да ги наказват и като цяло се наблюдава сериозно подобрение на семейната среда.
Кои са основните резултати / продукти от вашата работа и кой ги ползва? Резултатите са изцяло интелектуани. По време на курсовете, родители се научават на различни комуникативни умения, които им помагат да чуват и разбират по-добре отсрещната страна, учат се как да заявяват своите нужди по неагресивен начин, без да обвиняват другите и без да изискват от тях, учат се да разрешават конфликтните ситуации, така че всички нужди да са задоволени.
Какво се случва с това, което създадете? Хората, които се записват на курса, започват да прилагат новите умения още по време на курса и споделят за подобряването на семейната среда. Хубавото е, че уменията, на които се учат родителите по време на курса, са универсални и подобряват и взаимоотношенията на участниците с приятели, колеги, роднини.

Покажете работното си място и разкажете как преминава един ваш типичен работен ден. Нямам постоянно работно място. Курсовете, които водя, могат да бъдат проведени в произволна зала, в която има мултимедия и екран. Обикновено курсовете ми се провеждат в центрове за здравословен начин на живот, в езикови и йога-центрове. В дните, в които имам курс, се подготвям, като си препрочитам работните материали за инструктора, преглеждам упраженията, които предстои да правим заедно с участниците, преглеждам си презентацията, пазарувам плодове и дребни неща за почерпка по време на курса, а след курса изпращам на всички участници материали, свързани с изминалата сесия, както и информация за домашното им преди следващата ни среща.
Какви са основните ви задачи, задължения и отговорности? Демонстрирайте как изпълнявате някои от тях. Всяка сесия от обучението трае 3 часа. Основните ми задачи са свързани с това, да се подготвя за сесията и след това да я проведа. Използвам комуникативните си умения, уменията си да следя и контролирам груповата динамика, да следя дали всички се чувстват комфортно по време на обучението, дали всички са разбрали новата материя, следя за състоянието на всеки един от участниците, отговарям на всеки един изникнал въпрос, следя за това да има баланс между теория, споделяне вътре в групата, практически упражнения, както и за това, да се впишем във времето и цялата предвидена за сесията теория да бъде преподадена.
Какви инструменти, техника или пособия, използвате в работата си? Използвам предварително подготвена PowerPoint презентация,мултимедия и екран, флипчарт, често ползваме листи и цветни моливи. По време на сесиите се редуват теоретична част и ролеви игри, споделяния по двойки и в голямата група, работим и в учебни тетрадки с казуси.
Имате ли определено работно време или цикъл на работата? Сесиите с участниците в курса са 1 път седмично. Обикновено успоредно вървят 2 или 3 курса.
Сам(а) ли работите или си взаимодействате с други хора/ колеги, професии? Водя курсовете сама, но през годините съм имала и групи, които съм водила с мой колега.
Кои са основните места за изпълнение на този тип работа/ професия? Всяка зала, която позволява 10,12 човека да се съберат и да имат възможност да гледат презентацията, да работят в голямата група, а също и по двойки.
Има ли разновидности / специализации в тази професия? Този курс е създаден от Д-р Томас Гордън и доразвит от Гордън институт. Като обучители могат да се квалифицират психолози, педагози, хора, завършили хуманитарно висше образование.

Какво най-много харесвате в работата си? Това, че постоянно се запознавам с нови хора, с които си ставаме много близки в течение на курса и с много от участниците ставаме приятели и продължаваме да общуваме пълноценно и след края на курса.
Кои са най-големите предимства според вас?
(например – интересна и смислена работа; сигурност; търсене на пазара на труда на такива професионалисти; предизвикателни задачи; разнообразие; заплащане и материални придобивки – бонуси, отпуски, кола и др.; сам си си началник; срещи с различни хора; престиж, познаваемост/ публичност; възможности за пътуване и реализация в чужбина и др.). Предимствата са много – сама съм си шеф; разполагам с времето си; запознавам се постоянно с интересни хора, отворени да трупат нови умения, искащи да се развиват като личности, отворени да споделят; мога да работя, успоредно с воденето на курсовете, в множество други проекти и инициативи, както платени, така и доброволчески; постоянно уча нови неща; имам достатъчно време за семейството, за децата си; изпитвам огромно удовлетворение, чувайки за промяната в семейната среда на моите курсисти; възникват множество странични, неочаквани положителни ефекти от запознанствата, които създавам по време на курсовете, като например: написахме книжка-игра, с две от участничките в курса ми (“Как си мечо?”, издателство Рибка); поканиха ме да водя авторска рубрика за родителството в БНТ 1.
Кои са най-големите предизвикателства в работата ви? Разкажете кое е най-трудното в работата ви и защо?
(например – управление на времето, работа с клиенти, координация на екип, съгласуване с различни хора – клиенти, доставчици, партньори, колеги и др.). Единственото трудно нещо в работа ми, която за мен не е работа, а истинска удоволствие, е да намирам участници за новите ми курсове. Трудно ми е сама да рекламирам себе си. Обикновено, 90 % от курсистите ми са хора, които са научили за мен и за курса ми от предишните участници, което пък е доказателство за добре свършената работа и доволните клиенти.
Има ли някакви ограничения, опасности, рискове, стрес? По-скоро не.
Подходяща ли е работата за хора с малък професионален опит?Важно е човек да има личен опит, като родители, за да може да води подобни курсове, защото личния опит е пове от важен за подобен тип обучения.
Подходяща ли е работата за хора с увреждания? (ако да – моля, посочете какви: сензорни, двигателни, психически, когнитивни и т.н.). Вярвам, че сензорните и двигателните увреждания не са предизвикателства за човек, който обича да общува и би имал желание да води подобни обучения, но вярвам, че е важно да е родител.
Имало ли е момент, в който сте били на път да се откажете от тази работа и сте искали да се занимавате с нещо друго? Използвайте кратки и ясни примери. Засега не.
Достойно и адекватно ли е възнаграждението, за да осигури нормален стандарт на живот? Кой плаща? От къде идва възнаграждението? Смятам, че да. Плащат участниците в курса.
Какви са най-важните умения и качества, които са нужни във вашата работа? Комуникативни умения, точност, спазване на конфиденциалност
Къде и как може човек да ги натрупа? В училище, в университета, в живия живот.
Има ли възраст, от която е добре да се започне? Единственото изискване е да имаш хуманитарно висше образование и да си родител.
Кои предмети са важни в училище? Литература, философия, психология, Етика и морал
Как може един млад човек да започне да се занимава с вашата работа? Като за начало трябва да има желание да работи с хора, да е общителен и да запише хуманитарно висше образование, а след това трябва да изкара квалификационен курс.
Кои са основните стъпки в професионалната стълбица? (например – стажант, младши служител, старши специалист, експерт, ръководител на екип / отдел и т.н.). Няма такива стъпки. Нужно е само да завършиш образовнието си и да изкараш квалификационен курс.
Какъв съвет бихте дали на тези, които искат да се занимават с вашата работа? Тази работа за мен е безкраен извор на вдъхновение и нови знания. Ако обичате да помагате на другите, ако сте отворен да споделяте личните си предизвикателства и това как сте преминали през тях, ако психологията ви е интересна, то тази възможност си заслужава.