Обучител – Галина Петрова

Казвам се Галина Петрова – имам над 20 години опит като учител и зам.-директор в сферата на професионалното образование и обучение. Сертифициран кариерен консултант и обучител съм по международната програма GCDF (Global Career Development Facilitator), както и лектор на РААБЕ. Последните 15 години провеждам обучения по различни програми и проекти – обучавала съм педагогическите съветници в страната за придобиване на GCDF сертификат за кариерни консултанти; ученици – за придобиване на умения да планират своето кариерно развитие; безработни и заети лица по програми на Агенцията по заетостта; педагогически специалисти по утвърдени програми на МОН. 

Работата ми като обучител е динамична и интересна – срещи с ученици, които планират своето бъдеще; с млади хора, търсещи реализация на пазара на труда; с хора, които работят, но искат промяна; с учители, повищаващи своята квалификация. 

  • Процесът на обучение винаги е двустранен –  изисква умения да създадеш контакт, да събудиш интерес, да поднесеш атрактивно скучна теория, да посочиш практическата полза, да проработите с хората срещу теб като екип, да се стигне да краен резултат, удовлетворяващ и двете страни…
  • И се случва в учебна зала, в киносалон, в музей, на конкретно работно място, по време на екскурзия…даже и край басейна на хотел…:).   
  • Обучението като процес изисква добро познаване на възрастовите особености на аудиторията, на нуждите и целите на обучаемите. Важен е техният досегашен опит, знания и умения – и това е понякога трудният процес на себепознаване, на изясняване на ценностите, желанията и интересите и тяхното съотнасяне със знанията – досегашни и необходимостта от нови такива; откриването и използването на преносимите умения, които всеки човек има…
  • И тогава идва целеполагането и уменията да се планира – краткосрочно и дългосрочно, да се търсят вътрешни и външни ресурси….И вярата, че знаеш какво искаш, как да го постигнеш и къде да търсиш информация. Защото вече знаеш какво можеш и какво още трябва…
  • Именно този резултат в края на обученията ми е давал увереност, че работата ми е смислена – въпреки многото предизвикателства, породени от срещите ми с хора, загубили вяра, настроени много критично към всичко и всеки.

Независимо възрастта на хората, които обучавам, често започваме или завършваме с една практическа задача – предлагам я и на вас:

Довършете следните изречения, като добавите 10 думи (е, и поне 5 става) – нека знанието е свързано с конкретно умение и такова ваше качество/отношение……..

Аз зная/имам знания/познания за ……………….

Аз мога ……………….

Аз съм ……………….

Така вашите знания, умения и качества ще се превърнат във вашите компетентности….

И тъй като съм учител по български език и литература, нека завършим представянето на професията „Обучител“ със значението на един „обичан“ пунктуационен знак – запетайката:

Удовлетворението от моята работа като учител и обучител е пълно, когато в следния израз вече се появи и запетайката – може би неведнъж сте казвали или чували „Не мога!“ – но колко вдъхновяващо и удовлетворяващо е „Не, мога!“.

В края на обучение:

Обучител – Галина Петрова

Казвам се Галина Петрова – имам над 20 години опит като учител и зам.-директор в сферата на професионалното образование и обучение. Сертифициран кариерен консултант и обучител съм по международната програма GCDF (Global Career Development Facilitator), както и лектор на РААБЕ. Последните 15 години провеждам обучения по различни програми и проекти – обучавала съм педагогическите съветници в страната за придобиване на GCDF сертификат за кариерни консултанти; ученици – за придобиване на умения да планират своето кариерно развитие; безработни и заети лица по програми на Агенцията по заетостта; педагогически специалисти по утвърдени програми на МОН. 

Работата ми като обучител е динамична и интересна – срещи с ученици, които планират своето бъдеще; с млади хора, търсещи реализация на пазара на труда; с хора, които работят, но искат промяна; с учители, повищаващи своята квалификация. 

  • Процесът на обучение винаги е двустранен –  изисква умения да създадеш контакт, да събудиш интерес, да поднесеш атрактивно скучна теория, да посочиш практическата полза, да проработите с хората срещу теб като екип, да се стигне да краен резултат, удовлетворяващ и двете страни…
  • И се случва в учебна зала, в киносалон, в музей, на конкретно работно място, по време на екскурзия…даже и край басейна на хотел…:).   
  • Обучението като процес изисква добро познаване на възрастовите особености на аудиторията, на нуждите и целите на обучаемите. Важен е техният досегашен опит, знания и умения – и това е понякога трудният процес на себепознаване, на изясняване на ценностите, желанията и интересите и тяхното съотнасяне със знанията – досегашни и необходимостта от нови такива; откриването и използването на преносимите умения, които всеки човек има…
  • И тогава идва целеполагането и уменията да се планира – краткосрочно и дългосрочно, да се търсят вътрешни и външни ресурси….И вярата, че знаеш какво искаш, как да го постигнеш и къде да търсиш информация. Защото вече знаеш какво можеш и какво още трябва…
  • Именно този резултат в края на обученията ми е давал увереност, че работата ми е смислена – въпреки многото предизвикателства, породени от срещите ми с хора, загубили вяра, настроени много критично към всичко и всеки.

Независимо възрастта на хората, които обучавам, често започваме или завършваме с една практическа задача – предлагам я и на вас:

Довършете следните изречения, като добавите 10 думи (е, и поне 5 става) – нека знанието е свързано с конкретно умение и такова ваше качество/отношение……..

Аз зная/имам знания/познания за ……………….

Аз мога ……………….

Аз съм ……………….

Така вашите знания, умения и качества ще се превърнат във вашите компетентности….

И тъй като съм учител по български език и литература, нека завършим представянето на професията „Обучител“ със значението на един „обичан“ пунктуационен знак – запетайката:

Удовлетворението от моята работа като учител и обучител е пълно, когато в следния израз вече се появи и запетайката – може би неведнъж сте казвали или чували „Не мога!“ – но колко вдъхновяващо и удовлетворяващо е „Не, мога!“.

В края на обучение: