Мениджър Общност- Екатерина Тонова

Представете се – как се казвате и с какво се занимавате?
Казвам се Екатерина Тонова и съм Мениджър Общност в професионалната
организация на HR-ите в България
/специалистите по упраление на човешки ресурси/
Какво представлява вашата работа?
Съчетание от комуникативни способности, познаване на материята,
организационни умения и дигитални таланти 😊
По своята съшност моята професия е нова, тъй като понятието „общност“
в организациите се използва от скоро. Необходимост от подобна функция
се появи когато се засили дигитализацията – тогава компаниите установиха, че
не могат да ангажират служителите си и да ги направят лоялни с ваучери за храна
или с фитнес в офиса. Защото техните служители вече са извън офиса и искат
емоция, отношение, усещане за смисъл в това, което вършат, за полезност и добра
изява. В този смисъл моята работа е да карам хората да се чувстват щастливи
на работа – много готино звучи, нали?!? В конкретния случай, ние сме общност
от близо 2000 HR професионалисти от различни индустрии, сектори на
икономиката и краища на България, от различни по големина организации и
компании. Да – доста е предизвикателно понякога да направя всички тях
доволни 😊 Организираме обучения, семинари, конференции, срещи за
нетуъркинг, правим допитвания – изобщо всичко, което развива общността ни
на професионално и лично ниво.
Какви са ползите и смисълът от нея?
Какъв е смисълът на това да карам хората да виждат смисъл?!?
Най-големият възможен смисъл!
Кои са основните резултати / продукти от вашата работа и кой ги ползва?
По-долу ги изброих.
Какво се случва с това, което създадете?
То се „усвоява“, осъзнава и имплементира в и от ситуации и организации,
които имат необходимост от него.

Покажете работното си място и разкажете как преминава един ваш типичен
работен ден.
Ще видите работното ми място във видеото. Как преминава денят ми?
Ставам, правя закуска, пия кафе и в 9.00 ч. /ако се наложи и по-рано/ сядам пред
компютъра, където прекарвам следващите /поне/ 8-9 часа от деня си.
Какви са основните ви задачи, задължения и отговорности?
Обясних в предходен отговор, но най-общо: водене на комунакиця на всякакви
нива и през всякакви комуникационни канали с различни хора и организации,
за да създадем най-добрия продукт за нашата общност.
Демонстрирайте как изпълнявате някои от тях.
Вж. видеото ми.
Какви инструменти, техника или пособия, използвате в работата си?
Вж. видеото ми.
Имате ли определено работно време или цикъл на работата?
Работно време от 9 до 17.30 ч., но често то е плаващо.
Сам(а) ли работите или си взаимодействате с други хора/ колеги,
професии?
Взаимодействам си с моите колеги, както и с членовете на общността, с
външни контрагенти и с всички, които са необходими /или просто
приятни 😊/ за работата ми.
Кои са основните места за изпълнение на този тип работа/ професия?
Вж. видеото ми.
Има ли разновидности / специализации в тази професия?
Засега – не.

Какво най-много харесвате в работата си?
Това, че е необходимо да си творец и добър човек, за да я работиш.
Кои са най-големите предимства според вас?
(например – интересна и смислена работа; сигурност; търсене на пазара на
труда на такива професионалисти; предизвикателни задачи; разнообразие;
заплащане и материални придобивки – бонуси, отпуски, кола и др.; сам си си
началник; срещи с различни хора; престиж, познаваемост/ публичност;
възможности за пътуване и реализация в чужбина и др.)
Запознаването с много смислени и интересни хора, както и творчеството,
креативността, вдъхновението, което професията ми носи, но и изисква от мен.
Кои са най-големите предизвикателства в работата ви? Разкажете кое е
най-трудното в работата ви и защо?
(например – управление на времето, работа с клиенти, координация на екип,
съгласуване с различни хора – клиенти, доставчици, партньори, колеги и др.)
Е, ние не извършваме мозъчни операции, затова не мога да споделя някакви
бомбастични неща 😊 Обичайните: срив във комуникацията или неразбиране,
управление на времето – вж. видеото ми и др.
Има ли някакви ограничения, опасности, рискове, стрес?
Да, като във всяка работа има доста стрес.
Подходяща ли е работата за хора с малък професионален опит?
Да, важно е да са творци и добри комуникатори, да имат силни организаторски
способности и добра самодисциплина.
Подходяща ли е работата за хора с увреждания? (ако да – моля, посочете какви:
сензорни, двигателни, психически, когнитивни и т.н.)
Да.
Имало ли е момент, в който сте били на път да се откажете от тази работа и сте
искали да се занимавате с нещо друго? Използвайте кратки и ясни примери.
Да, когато съм се чувствала недооценена и неразбрана. Когато не съм виждала
резултат от това, което работя.
Достойно и адекватно ли е възнаграждението, за да осигури нормален стандарт на
живот? Кой плаща? От къде идва възнаграждението?
Ние сме НПО и се издържаме сами.

Какви са най-важните умения, умения и качества, които са нужни във вашата работа?
Отговорих по-горе.
Къде и как може човек да ги натрупа?
Да ги носи в себе си и да ги развива, вкл. през социални контакти. Хуманитарното образование също помага 😊
Има ли възраст, от която е добре да се започне?
Не.
Кои предмети са важни в училище?
Всички 😊
Как може един млад човек да започне да се занимава с вашата работа?
Като оцени нуждата от тази професия и сам я предложи в организацията, в която кандидатства, дори и там да няма създадена такава позиция. Може, разбира се, да бъде и в неформална роля.
Кои са основните стъпки в професионалната стълбица? (например – стажант, младши служител, старши специалист, експерт, ръководител на екип / отдел и т.н.)
Няма такива.
Какъв съвет бихте дали на тези, които искат да се занимават с вашата работа?
Да я създадат – тя е една от малкото професии, които са възникнали поради нуждата на хората да бъдат щастливи и доволни, използвайте тази ценност и я създайте като позиция във вашата организация.

Мениджър Общност- Екатерина Тонова

Представете се – как се казвате и с какво се занимавате?
Казвам се Екатерина Тонова и съм Мениджър Общност в професионалната
организация на HR-ите в България
/специалистите по упраление на човешки ресурси/
Какво представлява вашата работа?
Съчетание от комуникативни способности, познаване на материята,
организационни умения и дигитални таланти 😊
По своята съшност моята професия е нова, тъй като понятието „общност“
в организациите се използва от скоро. Необходимост от подобна функция
се появи когато се засили дигитализацията – тогава компаниите установиха, че
не могат да ангажират служителите си и да ги направят лоялни с ваучери за храна
или с фитнес в офиса. Защото техните служители вече са извън офиса и искат
емоция, отношение, усещане за смисъл в това, което вършат, за полезност и добра
изява. В този смисъл моята работа е да карам хората да се чувстват щастливи
на работа – много готино звучи, нали?!? В конкретния случай, ние сме общност
от близо 2000 HR професионалисти от различни индустрии, сектори на
икономиката и краища на България, от различни по големина организации и
компании. Да – доста е предизвикателно понякога да направя всички тях
доволни 😊 Организираме обучения, семинари, конференции, срещи за
нетуъркинг, правим допитвания – изобщо всичко, което развива общността ни
на професионално и лично ниво.
Какви са ползите и смисълът от нея?
Какъв е смисълът на това да карам хората да виждат смисъл?!?
Най-големият възможен смисъл!
Кои са основните резултати / продукти от вашата работа и кой ги ползва?
По-долу ги изброих.
Какво се случва с това, което създадете?
То се „усвоява“, осъзнава и имплементира в и от ситуации и организации,
които имат необходимост от него.

Покажете работното си място и разкажете как преминава един ваш типичен
работен ден.
Ще видите работното ми място във видеото. Как преминава денят ми?
Ставам, правя закуска, пия кафе и в 9.00 ч. /ако се наложи и по-рано/ сядам пред
компютъра, където прекарвам следващите /поне/ 8-9 часа от деня си.
Какви са основните ви задачи, задължения и отговорности?
Обясних в предходен отговор, но най-общо: водене на комунакиця на всякакви
нива и през всякакви комуникационни канали с различни хора и организации,
за да създадем най-добрия продукт за нашата общност.
Демонстрирайте как изпълнявате някои от тях.
Вж. видеото ми.
Какви инструменти, техника или пособия, използвате в работата си?
Вж. видеото ми.
Имате ли определено работно време или цикъл на работата?
Работно време от 9 до 17.30 ч., но често то е плаващо.
Сам(а) ли работите или си взаимодействате с други хора/ колеги,
професии?
Взаимодействам си с моите колеги, както и с членовете на общността, с
външни контрагенти и с всички, които са необходими /или просто
приятни 😊/ за работата ми.
Кои са основните места за изпълнение на този тип работа/ професия?
Вж. видеото ми.
Има ли разновидности / специализации в тази професия?
Засега – не.

Какво най-много харесвате в работата си?
Това, че е необходимо да си творец и добър човек, за да я работиш.
Кои са най-големите предимства според вас?
(например – интересна и смислена работа; сигурност; търсене на пазара на
труда на такива професионалисти; предизвикателни задачи; разнообразие;
заплащане и материални придобивки – бонуси, отпуски, кола и др.; сам си си
началник; срещи с различни хора; престиж, познаваемост/ публичност;
възможности за пътуване и реализация в чужбина и др.)
Запознаването с много смислени и интересни хора, както и творчеството,
креативността, вдъхновението, което професията ми носи, но и изисква от мен.
Кои са най-големите предизвикателства в работата ви? Разкажете кое е
най-трудното в работата ви и защо?
(например – управление на времето, работа с клиенти, координация на екип,
съгласуване с различни хора – клиенти, доставчици, партньори, колеги и др.)
Е, ние не извършваме мозъчни операции, затова не мога да споделя някакви
бомбастични неща 😊 Обичайните: срив във комуникацията или неразбиране,
управление на времето – вж. видеото ми и др.
Има ли някакви ограничения, опасности, рискове, стрес?
Да, като във всяка работа има доста стрес.
Подходяща ли е работата за хора с малък професионален опит?
Да, важно е да са творци и добри комуникатори, да имат силни организаторски
способности и добра самодисциплина.
Подходяща ли е работата за хора с увреждания? (ако да – моля, посочете какви:
сензорни, двигателни, психически, когнитивни и т.н.)
Да.
Имало ли е момент, в който сте били на път да се откажете от тази работа и сте
искали да се занимавате с нещо друго? Използвайте кратки и ясни примери.
Да, когато съм се чувствала недооценена и неразбрана. Когато не съм виждала
резултат от това, което работя.
Достойно и адекватно ли е възнаграждението, за да осигури нормален стандарт на
живот? Кой плаща? От къде идва възнаграждението?
Ние сме НПО и се издържаме сами.

Какви са най-важните умения, умения и качества, които са нужни във вашата работа?
Отговорих по-горе.
Къде и как може човек да ги натрупа?
Да ги носи в себе си и да ги развива, вкл. през социални контакти. Хуманитарното образование също помага 😊
Има ли възраст, от която е добре да се започне?
Не.
Кои предмети са важни в училище?
Всички 😊
Как може един млад човек да започне да се занимава с вашата работа?
Като оцени нуждата от тази професия и сам я предложи в организацията, в която кандидатства, дори и там да няма създадена такава позиция. Може, разбира се, да бъде и в неформална роля.
Кои са основните стъпки в професионалната стълбица? (например – стажант, младши служител, старши специалист, експерт, ръководител на екип / отдел и т.н.)
Няма такива.
Какъв съвет бихте дали на тези, които искат да се занимават с вашата работа?
Да я създадат – тя е една от малкото професии, които са възникнали поради нуждата на хората да бъдат щастливи и доволни, използвайте тази ценност и я създайте като позиция във вашата организация.