Mениджър на образователни инициативи –  Гергана Андрееева

Видео

Казвам се Гергана Раковска имам 20 годишен опит в разработването и реализирането на програми и управлението на проекти в областите на образованието и пазара на труд, придобит в редица инициативи на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и Европейската комисия. От началото на 2007 г. съм председател на Фондация на бизнеса за образованието (ФБО), неправителствена организация лидер в областта на ученето през целия живот и кариерно развитие в България и Европа. Фондация на бизнеса за образование представлява за България една от най-големите сертификационни организации по кариерно развитие –National Board of Certified Counsellors, USA.

През почти 15 години съм ръководела и координирала множество проекта в областта на кариерното развитие, стажантстовото и ученето през целия живот финансирани по европейски и национални програми. Освен в България съм  работила и в други държави като Македония, Грузия, Косово, Молдова, където съм имала възможност да споделям натрупания ми опит, но също така съм учила много за различните култури и начини на работа в международни екипи. 

Моят работен ден е свързан с работа по-различни проекти, срещи с експерти и колеги. Едно от любимите ми неща е да се срещам с млади хора и да им помагам при избора им на образование и кариера. Работата ми е доста динамична и е свързана с пътувания и участия в различни конференции, семинари и обучения. Възможностите за дистанционна комуникация и часовите разлики ми дава възможност да планирам работния си ден според ангажиментите и не налага постоянен престой в офис, нещо което аз високо оценявам. Възможността за работа по различни проекти ми дава възможност постоянно да уча нови неща и да работя по нови задачи.

Притежавам две магистърски степени по информатика от СУ Климент Охридски и по застраховане от Университета за национално и световно стопанство. Имах възможност да уча една учебна година в Испания по програма за обмен на студенти по време на следването си по  информатика,  където придобих освен знания и много нови умения за самостоятелност и живот в мултикултурна среда. Завършила съм и MBA програмаa по риск мениджмънт в Georgia State Univesity, САЩ, където отново придобих нови знания и умения. За мен обучението трябва да се случва през целия живот, затова постоянно сеопитвам да уча нови неща. През 2013 година завърших едногодишна програма по Personal and Professional Development към Ulster University, UK. 

Mениджър на образователни инициативи

Гергана Андрееева

Казвам се Гергана Раковска имам 20 годишен опит в разработването и реализирането на програми и управлението на проекти в областите на образованието и пазара на труд, придобит в редица инициативи на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и Европейската комисия. От началото на 2007 г. съм председател на Фондация на бизнеса за образованието (ФБО), неправителствена организация лидер в областта на ученето през целия живот и кариерно развитие в България и Европа. Фондация на бизнеса за образование представлява за България една от най-големите сертификационни организации по кариерно развитие –National Board of Certified Counsellors, USA.

През почти 15 години съм ръководела и координирала множество проекта в областта на кариерното развитие, стажантстовото и ученето през целия живот финансирани по европейски и национални програми. Освен в България съм  работила и в други държави като Македония, Грузия, Косово, Молдова, където съм имала възможност да споделям натрупания ми опит, но също така съм учила много за различните култури и начини на работа в международни екипи. 

Моят работен ден е свързан с работа по-различни проекти, срещи с експерти и колеги. Едно от любимите ми неща е да се срещам с млади хора и да им помагам при избора им на образование и кариера. Работата ми е доста динамична и е свързана с пътувания и участия в различни конференции, семинари и обучения. Възможностите за дистанционна комуникация и часовите разлики ми дава възможност да планирам работния си ден според ангажиментите и не налага постоянен престой в офис, нещо което аз високо оценявам. Възможността за работа по различни проекти ми дава възможност постоянно да уча нови неща и да работя по нови задачи.

Притежавам две магистърски степени по информатика от СУ Климент Охридски и по застраховане от Университета за национално и световно стопанство. Имах възможност да уча една учебна година в Испания по програма за обмен на студенти по време на следването си по  информатика,  където придобих освен знания и много нови умения за самостоятелност и живот в мултикултурна среда. Завършила съм и MBA програмаa по риск мениджмънт в Georgia State Univesity, САЩ, където отново придобих нови знания и умения. За мен обучението трябва да се случва през целия живот, затова постоянно сеопитвам да уча нови неща. През 2013 година завърших едногодишна програма по Personal and Professional Development към Ulster University, UK.