Маркетингов изследовател – Елена Онбрайт

Представете се – как се казвате и с какво се занимавате?

Фирмата ни се казва МАП Маркетинг Рисърч и както името подсказва, се занимаваме с пазарни проучвания. 

Какво представлява вашата работа?

Програмиране на сложни онлайн анкети, обработване на данни, управление на изследователски проекти. 

Какви са ползите и смисълът от нея?

На база на получената от изследванията информация клиентите ни могат да прогнозират ефективността на рекламите на продуктите си, да следят пазарните тенденции, да измерват пазарните си дялове. 

Кои са основните резултати / продукти от вашата работа и кой ги ползва?

Нашите клиенти са други изследователски фирми от цял свят, на които ние помагаме, като извършваме в България по-изгодно цялата оперативна работа по един проект.

Какво се случва с това, което създадете? 

Нашите клиенти презентират резултатите от проучванията на техните клиенти, които са големи производители на потребителски продукти.

Покажете работното си място и разкажете как преминава един ваш типичен работен ден.

https://bntnews.bg/bg/a/478695-zagubi-za-stotitsi-milioni-zaradi-praznichnite-pochivni-dni

На видеозаписа в репортажа, от 0:28 до 1:20 минута е нашият офис.

Типичният работен ден, в извън КОВИД-19 обстановка, започва с оперативка по отдели, и продължава с индивидуална работа на всеки служител по неговите си проекти. 

Какви са основните ви задачи, задължения и отговорности?

Програмистите работят по програмирането на анкетите, след тях работата им се проверява от QA (Quality Assurance), за да се удостовери липсата на грешки и съответствието с изискванията на клиента и с въпросника. Мениджърите проекти носят отговорност за цялата организация по проектите.

Какви инструменти, техника или пособия, използвате в работата си?

Използваме готови онлайн платформи за програмиране на анкети, под формата SaaS. Цялата работа се извършва онлайн.

Имате ли определено работно време или цикъл на работата?

Работим на смени, понеже обслужваме клиенти от цял свят – освен Европа, имаме клиенти в Щатите и Далечния Изток.

Сам(а) ли работите или си взаимодействате с други хора/ колеги, професии?

Не, в офиса сме много .

Кои са основните места за изпълнение на този тип работа/ професия?

Имаме офис в София, в който в извънКОВИДски времена работят всички смени. Сега, поради сложната епидемична обстановка, работим от къщи.

Има ли разновидности / специализации в тази професия?

Да, има. Освен програмистите и мениджърите проекти имаме и специалисти по обработка на данни.

Какво най-много харесвате в работата си?

Разнообразието, общуването, макар и вируално, онлайн, с колеги от цял свят.

Кои са най-големите предимства според вас?

Интересна и смислена работа; сигурност; търсене на пазара на труда на такива професионалисти; предизвикателни задачи; разнообразие; заплащане и материални придобивки – бонуси, отпуски и др.; 

Кои са най-големите предизвикателства в работата ви?

Разкажете кое е най-трудното в работата ви и защо? Управление на времето, работа с клиенти, координация на екип, съгласуване с различни хора – клиенти, доставчици, колеги и др.

Има ли някакви ограничения, опасности, рискове, стрес?

Не.

Подходяща ли е работата за хора с малък професионален опит?

Ние обучаваме на място новонаетите служители, всъщност повечето от тях нямат никакъв професионален опит.

Подходяща ли е работата за хора с увреждания? (ако да – моля, посочете какви: сензорни, двигателни, психически, когнитивни и т.н.)

Не мога да преценя.

Имало ли е момент, в който сте били на път да се откажете от тази работа и сте искали да се занимавате с нещо друго? Използвайте кратки и ясни примери.

Не.

Достойно и адекватно ли е възнаграждението, за да осигури нормален стандарт на живот? Кой плаща? От къде идва възнаграждението?

Да, пазарни равнища, като за София и като за хора, владеещи чужди езици. Приходите на фирмата са изцяло на база изработени часове по проектите. Никога не сме участвали в обществени поръчки или европроекти.

Какви са най-важните умения, умения и качества, които са нужни във вашата работа?

Владеенето на английски език е задължително, на други езици – от полза. Организираност, увереност в себе си, проактивност.

Къде и как може човек да ги натрупа?

Като изключим английския език, ние обучаваме на всичко останало. 

Има ли възраст, от която е добре да се започне?

Може и паралелно със следването.

Кои предмети са важни в училище?

Чуждите езици, ИТ.

Как може един млад човек да започне да се занимава с вашата работа?

. Да си подаде молба за работа.

Кои са основните стъпки в професионалната стълбица? Специалист, експерт, ръководител на екип, ръководител на  отдел.

Какъв съвет бихте дали на тези, които искат да се занимават с вашата работа?

Трудно ми е да давам съвети без конкретен повод.

Маркетингов изследовател – Елена Онбрайт

Представете се – как се казвате и с какво се занимавате?

Фирмата ни се казва МАП Маркетинг Рисърч и както името подсказва, се занимаваме с пазарни проучвания. 

Какво представлява вашата работа?

Програмиране на сложни онлайн анкети, обработване на данни, управление на изследователски проекти. 

Какви са ползите и смисълът от нея?

На база на получената от изследванията информация клиентите ни могат да прогнозират ефективността на рекламите на продуктите си, да следят пазарните тенденции, да измерват пазарните си дялове. 

Кои са основните резултати / продукти от вашата работа и кой ги ползва?

Нашите клиенти са други изследователски фирми от цял свят, на които ние помагаме, като извършваме в България по-изгодно цялата оперативна работа по един проект.

Какво се случва с това, което създадете? 

Нашите клиенти презентират резултатите от проучванията на техните клиенти, които са големи производители на потребителски продукти.

Покажете работното си място и разкажете как преминава един ваш типичен работен ден.

https://bntnews.bg/bg/a/478695-zagubi-za-stotitsi-milioni-zaradi-praznichnite-pochivni-dni

На видеозаписа в репортажа, от 0:28 до 1:20 минута е нашият офис.

Типичният работен ден, в извън КОВИД-19 обстановка, започва с оперативка по отдели, и продължава с индивидуална работа на всеки служител по неговите си проекти. 

Какви са основните ви задачи, задължения и отговорности?

Програмистите работят по програмирането на анкетите, след тях работата им се проверява от QA (Quality Assurance), за да се удостовери липсата на грешки и съответствието с изискванията на клиента и с въпросника. Мениджърите проекти носят отговорност за цялата организация по проектите.

Какви инструменти, техника или пособия, използвате в работата си?

Използваме готови онлайн платформи за програмиране на анкети, под формата SaaS. Цялата работа се извършва онлайн.

Имате ли определено работно време или цикъл на работата?

Работим на смени, понеже обслужваме клиенти от цял свят – освен Европа, имаме клиенти в Щатите и Далечния Изток.

Сам(а) ли работите или си взаимодействате с други хора/ колеги, професии?

Не, в офиса сме много .

Кои са основните места за изпълнение на този тип работа/ професия?

Имаме офис в София, в който в извънКОВИДски времена работят всички смени. Сега, поради сложната епидемична обстановка, работим от къщи.

Има ли разновидности / специализации в тази професия?

Да, има. Освен програмистите и мениджърите проекти имаме и специалисти по обработка на данни.

Какво най-много харесвате в работата си?

Разнообразието, общуването, макар и вируално, онлайн, с колеги от цял свят.

Кои са най-големите предимства според вас?

Интересна и смислена работа; сигурност; търсене на пазара на труда на такива професионалисти; предизвикателни задачи; разнообразие; заплащане и материални придобивки – бонуси, отпуски и др.; 

Кои са най-големите предизвикателства в работата ви?

Разкажете кое е най-трудното в работата ви и защо? Управление на времето, работа с клиенти, координация на екип, съгласуване с различни хора – клиенти, доставчици, колеги и др.

Има ли някакви ограничения, опасности, рискове, стрес?

Не.

Подходяща ли е работата за хора с малък професионален опит?

Ние обучаваме на място новонаетите служители, всъщност повечето от тях нямат никакъв професионален опит.

Подходяща ли е работата за хора с увреждания? (ако да – моля, посочете какви: сензорни, двигателни, психически, когнитивни и т.н.)

Не мога да преценя.

Имало ли е момент, в който сте били на път да се откажете от тази работа и сте искали да се занимавате с нещо друго? Използвайте кратки и ясни примери.

Не.

Достойно и адекватно ли е възнаграждението, за да осигури нормален стандарт на живот? Кой плаща? От къде идва възнаграждението?

Да, пазарни равнища, като за София и като за хора, владеещи чужди езици. Приходите на фирмата са изцяло на база изработени часове по проектите. Никога не сме участвали в обществени поръчки или европроекти.

Какви са най-важните умения, умения и качества, които са нужни във вашата работа?

Владеенето на английски език е задължително, на други езици – от полза. Организираност, увереност в себе си, проактивност.

Къде и как може човек да ги натрупа?

Като изключим английския език, ние обучаваме на всичко останало. 

Има ли възраст, от която е добре да се започне?

Може и паралелно със следването.

Кои предмети са важни в училище?

Чуждите езици, ИТ.

Как може един млад човек да започне да се занимава с вашата работа?

. Да си подаде молба за работа.

Кои са основните стъпки в професионалната стълбица? Специалист, експерт, ръководител на екип, ръководител на  отдел.

Какъв съвет бихте дали на тези, които искат да се занимават с вашата работа?

Трудно ми е да давам съвети без конкретен повод.