Логистик – Евгения Селвелиева

Ако искате да се занимавате с логистика трява да сте много точни и организирани, да спазвате срокове и да планирате максимално добре както своето време, така и времето на хората, зависещи от вашата работа. Не бива да забравяте, че вашите решения днес, създават последици за други хора по веригата и вие носите отговорност не само за успешното изпълнение на една задача, но и за участниците в нея. Трябва да сте готови същевременно да приложите изобретателност и креативност в ситуациите, които изискват нестандартно решение на проблемите. Всяка една професия на света в определени моменти може да изисква нестандартен и артистичен подход за постигане на по-добър резултат. Не бива да се отказвате да търсите винаги и във всичко по-интересни и иновативни методи и подходи за решаване на определено предизвикателство. Всяка една професия също така може да ви носи удовлетворение ако я превърнете в състезание със самите себе си.

Логистик

Евгения Селвелиева

Ако искате да се занимавате с логистика трява да сте много точни и организирани, да спазвате срокове и да планирате максимално добре както своето време, така и времето на хората, зависещи от вашата работа. Не бива да забравяте, че вашите решения днес, създават последици за други хора по веригата и вие носите отговорност не само за успешното изпълнение на една задача, но и за участниците в нея. Трябва да сте готови същевременно да приложите изобретателност и креативност в ситуациите, които изискват нестандартно решение на проблемите. Всяка една професия на света в определени моменти може да изисква нестандартен и артистичен подход за постигане на по-добър резултат. Не бива да се отказвате да търсите винаги и във всичко по-интересни и иновативни методи и подходи за решаване на определено предизвикателство. Всяка една професия също така може да ви носи удовлетворение ако я превърнете в състезание със самите себе си.