Консултант по земеделска статистика – Мариана Тотева

Аз съм Мариана, консултант по земеделска статистика . Вече повече от 10 години се опитвам да обясня на приятелите си какво е това. Работя по проекти на международни статистически служби като Евростат и Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), които подпомагат земеделската статистика в страни от цял свят. Правя анализи и предлагам методи за по-точно събиране на данни за селскосто стопанство. Помагам и при обработката на получената информация. 

Професията ми изисква солиден практически опит, много добро владеене на поне два чужди езика, компютърни умения, както и желание за работа в мултикултурна среда. Преди да започна работа като консултант специализирах аграрна икономика във Франция и работих като експерт по земеделска статистика в Министерство на земеделието в България.  

Ежедневието ми е много динамично. Често работя по няколко проекта едновременно. Затова трябва сама да организирам времето си и да определям, кои задачи са с приоритет. От мен зависи дали ще приема даден проект или не, но понякога може да не получа предложение с месеци.  Така че редувам периоди с голямо натоварване и такива, в които е много спокойно. Пътувам често, като една консултантска мисия продължава от 3 до 10 дни. През останалото време работя от вкъщи, а това може да е навсякъде!

За да не се отдалечавам от практиката, е важно постоянно да развивам уменията си и да следя за новите концепции и добри практики в моята област. Трябва да отчитам и особеностите в контекста и културата на държавите, с които работя, за да мога да предложа съвети, адаптирани към специфичните им условия и нужди.

Консултант по земеделска статистика – Мариана Тотева

Аз съм Мариана, консултант по земеделска статистика . Вече повече от 10 години се опитвам да обясня на приятелите си какво е това. Работя по проекти на международни статистически служби като Евростат и Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), които подпомагат земеделската статистика в страни от цял свят. Правя анализи и предлагам методи за по-точно събиране на данни за селскосто стопанство. Помагам и при обработката на получената информация. 

Професията ми изисква солиден практически опит, много добро владеене на поне два чужди езика, компютърни умения, както и желание за работа в мултикултурна среда. Преди да започна работа като консултант специализирах аграрна икономика във Франция и работих като експерт по земеделска статистика в Министерство на земеделието в България.  

Ежедневието ми е много динамично. Често работя по няколко проекта едновременно. Затова трябва сама да организирам времето си и да определям, кои задачи са с приоритет. От мен зависи дали ще приема даден проект или не, но понякога може да не получа предложение с месеци.  Така че редувам периоди с голямо натоварване и такива, в които е много спокойно. Пътувам често, като една консултантска мисия продължава от 3 до 10 дни. През останалото време работя от вкъщи, а това може да е навсякъде!

За да не се отдалечавам от практиката, е важно постоянно да развивам уменията си и да следя за новите концепции и добри практики в моята област. Трябва да отчитам и особеностите в контекста и културата на държавите, с които работя, за да мога да предложа съвети, адаптирани към специфичните им условия и нужди.