Капитан далечно плаване – Мартин Памукчиев

Казвам се Мартин Памукчиев. По професия съм капитан далечно плаване. Предполагам, че въпросът, който веднага изниква у вас е: „А има ли капитан близко плаване?“. Има, да, макар професията да не се нарича по този начин. Това са капитани на малки кораби, които поради размерите си не биват допускани да плават през океани и далеч от брега. 

Капитан далечно плаване (за по-кратко к.д.п.) изисква завършено висше образование, магистърска степен. Кандидатства се с математика. Голям плюс за вас е доброто владеене  на писмен и говорим английски език от гимназиалния курс, макар и да не е задължително, защото английски се изучава усилено в университета. Специалността може да се придобие както със задочна, така и редовна форма на обучение. Придобиването на специалността   изисква 6-месечна практика по време на обучението и 6-месечен стаж след успешно издържани държавни изпити. Едва тогава започвате работа на длъжност 3-ти помощник капитан, а след определен плавателен стаж и 2-ри помощник капитан. Като цяло тези две длъжности попадат в категорията „младши офицерски състав“.

За следващите длъжности – Старши помощник капитан и Капитан далечно плаване (старши офицери) се изискват както стаж като младши офицер (и като Старши помощник, за степен к.д.п.), така и допълнителни изпити пред Българска морска администрация. 

Някои от вас може би са обърнали внимание на факта, че споменавам за „офицери“ и са си помисили, че обяснявам за военен, а не за търговски кораб. Може би тук е момента да разясня, че на търговските кораби строго се спазва военнизирана структура: офицерски и изпълнителен състав. Причината за това е следната – въпреки всичката налична техника за предупреждение и предотвратяване на инциденти и аварии, на море може да се случи всичко. Той взема важни решения, касаещи безопасността на кораба, опазването на околната среда (петролни разливи) и най-вече на епипажа, а в съвременния свят единствено военнизираната структура гарантира изпълнението заповед, чието изпълнение е свързано с висок риск за живота в името на останалите. 

Впрочем,  дори и  пасажерите на круизен кораб са длъжни безприкословно да изпълняват заповедите на капитана при авария и в случай на нужда да се участват в спасяването дори и с физически труд. Отговорност носят всички: капитанът за решенията си и издадените в следствие заповеди, а екипажът – за неспазване им. Добър капитан е този, който взема правилно решение при наличие на непълна информация, или при отсъствието на каквато и да е била информация.

Какво представлява един кораб и какви са неговите функции? 90% от всички вносни продукции се пренасят по море: автомобили, дрехи, всякака техника, горива, храни, плодове и т.н. Т.е. съвремието ни, такова каквото го познаваме, изцяло зависи корабите. Без тях цените на вносните стоки биха били прекалено високи и непосилни за повечето хора по света.

От друга страна корабът представлява производствено предприятие. На него се произвежда ел. ток, вода, има преччиствателна станция за отпадните води, което изисква наличието на инженерна команда, ръководена от Главният механик, също подчинени на капитана. Капитанът е също така и ръководител на пожарната команда, парамедик и фелдшер (заедно със Старши помощника), а също така и лице с почти пълни юридически права – т.е. има право да бракосъчетава, да удостовери раждане, смърт, да завери документ.

За изхранването и хигиената  в общите и жилищни части се грижи кетъринг команда  оглавявана от гл. готвач и както сигурно сте се досетили той също е пряко подчинен на капитана. Снабдяването с храна, препарати, резервни части или с 2 думи всичко необходимо е задължение и грижа на капитана, с изключение резервните части за машинна команда, заявени от гл. механик.

Някои от вас, повлияни от филмите на морска тематика, навярно си представят, капитана седящ в кресло на мостика, глеадащ безбрежния хоризонт по цели дни. В действителност нещата стоят по съвсем друг начин – цялата кореспонденция за предстоящите портове, товар, решаването на текущи проблеми и др. се води от лично от капитана. В случаите когато вахтеният пом. капитан изпита затруднение, е длъжен незабавно да ме извика на мостика, без значение по кое време на денонощието. 

Сами разбирате, че едно от най-важните условия е доброто познаване на възможностите на всеки член на екипажа, моментното му физическо и психологическо състояние, тъй като отговорността за целия екипаж, кораба, товара и опазването на околната среда е на капитана, а както се пее в песента: „моретата не са до колене, дори на голям“.

Капитан далечно плаване – Мартин Памукчиев

Казвам се Мартин Памукчиев. По професия съм капитан далечно плаване. Предполагам, че въпросът, който веднага изниква у вас е: „А има ли капитан близко плаване?“. Има, да, макар професията да не се нарича по този начин. Това са капитани на малки кораби, които поради размерите си не биват допускани да плават през океани и далеч от брега. 

Капитан далечно плаване (за по-кратко к.д.п.) изисква завършено висше образование, магистърска степен. Кандидатства се с математика. Голям плюс за вас е доброто владеене  на писмен и говорим английски език от гимназиалния курс, макар и да не е задължително, защото английски се изучава усилено в университета. Специалността може да се придобие както със задочна, така и редовна форма на обучение. Придобиването на специалността   изисква 6-месечна практика по време на обучението и 6-месечен стаж след успешно издържани държавни изпити. Едва тогава започвате работа на длъжност 3-ти помощник капитан, а след определен плавателен стаж и 2-ри помощник капитан. Като цяло тези две длъжности попадат в категорията „младши офицерски състав“.

За следващите длъжности – Старши помощник капитан и Капитан далечно плаване (старши офицери) се изискват както стаж като младши офицер (и като Старши помощник, за степен к.д.п.), така и допълнителни изпити пред Българска морска администрация. 

Някои от вас може би са обърнали внимание на факта, че споменавам за „офицери“ и са си помисили, че обяснявам за военен, а не за търговски кораб. Може би тук е момента да разясня, че на търговските кораби строго се спазва военнизирана структура: офицерски и изпълнителен състав. Причината за това е следната – въпреки всичката налична техника за предупреждение и предотвратяване на инциденти и аварии, на море може да се случи всичко. Той взема важни решения, касаещи безопасността на кораба, опазването на околната среда (петролни разливи) и най-вече на епипажа, а в съвременния свят единствено военнизираната структура гарантира изпълнението заповед, чието изпълнение е свързано с висок риск за живота в името на останалите. 

Впрочем,  дори и  пасажерите на круизен кораб са длъжни безприкословно да изпълняват заповедите на капитана при авария и в случай на нужда да се участват в спасяването дори и с физически труд. Отговорност носят всички: капитанът за решенията си и издадените в следствие заповеди, а екипажът – за неспазване им. Добър капитан е този, който взема правилно решение при наличие на непълна информация, или при отсъствието на каквато и да е била информация.

Какво представлява един кораб и какви са неговите функции? 90% от всички вносни продукции се пренасят по море: автомобили, дрехи, всякака техника, горива, храни, плодове и т.н. Т.е. съвремието ни, такова каквото го познаваме, изцяло зависи корабите. Без тях цените на вносните стоки биха били прекалено високи и непосилни за повечето хора по света.

От друга страна корабът представлява производствено предприятие. На него се произвежда ел. ток, вода, има преччиствателна станция за отпадните води, което изисква наличието на инженерна команда, ръководена от Главният механик, също подчинени на капитана. Капитанът е също така и ръководител на пожарната команда, парамедик и фелдшер (заедно със Старши помощника), а също така и лице с почти пълни юридически права – т.е. има право да бракосъчетава, да удостовери раждане, смърт, да завери документ.

За изхранването и хигиената  в общите и жилищни части се грижи кетъринг команда  оглавявана от гл. готвач и както сигурно сте се досетили той също е пряко подчинен на капитана. Снабдяването с храна, препарати, резервни части или с 2 думи всичко необходимо е задължение и грижа на капитана, с изключение резервните части за машинна команда, заявени от гл. механик.

Някои от вас, повлияни от филмите на морска тематика, навярно си представят, капитана седящ в кресло на мостика, глеадащ безбрежния хоризонт по цели дни. В действителност нещата стоят по съвсем друг начин – цялата кореспонденция за предстоящите портове, товар, решаването на текущи проблеми и др. се води от лично от капитана. В случаите когато вахтеният пом. капитан изпита затруднение, е длъжен незабавно да ме извика на мостика, без значение по кое време на денонощието. 

Сами разбирате, че едно от най-важните условия е доброто познаване на възможностите на всеки член на екипажа, моментното му физическо и психологическо състояние, тъй като отговорността за целия екипаж, кораба, товара и опазването на околната среда е на капитана, а както се пее в песента: „моретата не са до колене, дори на голям“.