Йога учител – Албена Паралингова

Какво е да си учител по йога?

Преди хилядолетия учителят е бил център – и физически, и духовно – за учениците. 

Още повече, че в много традиции от малък ученикът е живеел в дома на своя учител, а нерядко дори и стаята, отделена за сън. Така малкият бъдещ учител е учел от ролевия модел, виждайки колко пъти в денонощието неговият гуру /в превод от санскрит – учител, буквално  „някой, който разпръсква мрака“/ практикува, по кое време ляга, колко рано става и т.н. Вероятно при тази близост да бъдеш учител е било роля, неприсъща за хората без самодисциплина.

 

В наши дни учениците/клиентите/последователите няма как да видят доколко истински е посветен един йога преподавател. Те съдят за него/нея по няколко критерии:

Какво казва? Какво прави? Какви хора го следват? 

Обичайно мнозина смятат, че йога учителят показва някакви упражнения. 

Всъщност йога учителят учи как да водим себе си – как да насочваме вниманието си към различни части на тялото или друг обект и как да го поддържаме. За целта дава ясни инструкции, които хората да могат да изпълняват – навеждане напред, настрани, огъване назад и т.н., като запазва своето неутрално поведение. 

Както ни учат посветените:

„Ако спечелиш някого/нещо – запазваш спокойствие!

Ако загубиш някого/нещо – запазваш спокойствие!“

Ако йога учителят е истински учител, хората, които го следват, са умни, мислещи и най-вече самостоятелни. Те не са „деца“, които разчитат на родител. Те са временни гости, дошли, за да черпят знание. Което е универсално, всеобхватно и не е нечия собственост. 

За да стане йога учител, човек следва да е натрупал много опит – да има познания в определена област. Най-често утвърдените йога учители притежават образование в сферата на психологията, философията, медицината, физиката и др. 

Задължително е да имат развити презентационни умения – да могат да се изразяват разбираемо, да използват различни подходи и средства и най-вече, да разбират другите /поведение, реакции и други невербални сигнали/. Неслучайно способността да състрадава е задължително качество на големите йога учители в историята. 

В наше време учителите по йога следва да притежават и отлични дигитални умения – да могат да боравят бързо и лесно с онлайн платформи, софтуер и различни устройства. Ключово отново е умението за общуване в дигитална среда, където са особено важни гласът, тембърът и паузите. Очертава се цяла нова ера – все още неизследвана – в използването на гласа и неговите въздействия върху умовете на хората пред екрана. 

Ключови са и езиковите познания – умението да се използва  чужд език винаги е предимство.

В близко бъдеще футуролозите вещаят появата на нови професии, които да фасилитират свободното време на заетите home office. Йога учителите са част от тези решения – дали като външен или вътрешен консултант – зависи от големината и зрелостта на компанията. 

И най-вече от осъзнатите потребности на нейните членове. 

Водила съм на толкова много места, както ще видите – онлайн удома, в залата, в йога студио, навън и т.н. 

Всичко е едно и също – помагаме на хората да практикуват внимание. 

След време те могат да го правят и сами.