Инженер-химик – Ивайло Трайков

Здравейте, казвам се Ивайло Трайков, инженер-химик по образование и професия, а към момента работя като ръководител на лабораторията към „Крайбург България“ ЕООД – производител на каучукови смеси.

Тези, които желаят да се занимават с професията инженер-химик – като технолози в производството, сътрудници в лаборатория и други дейности –  преди всичко трябва да обичат природните науки, в частност химията и съответно да са призвани за това. 

Необходимо е висше образование, което може да бъде придобито в България или в чужбина (към момента бих препоръчал второто)  и което изисква много старание и упорит труд, но в крайна сметка всичко това се отблагодарява. Инженерно-химическото образование дава огромни възможности за по-нататъшно развитие и реализация. Почти всичко, което ни заобикаля в ежедневието, е плод на химическата промишленост, от пастата за зъби до латексът по стените на жилището, от горивото до гумите на автомобилите, от най-обикновеният полар до най-модерните и сигурни палатки, от компонентите на космическите апарати до системите им за рециклиране на водата и кислорода, и т.н, и т.н.

Промишлености, от които пряко зависи оцеляването ни, като хранително-вкусовата и фармацевтичната, също до голяма степен се основават на химични и биохимчни производства, а с оглед на постоянно нарастващото население на Земята, химическата промишленост ще расте, ще се усъвършенства, ще е в услуга на човека и най-вече (искрено се надявам) ще става все по-щадяща нашата планета. Всичко това би било невъзможно без движеща сила на призваните за професията млади и не само млади, мислещи и постоянно усъвършенстващи се хора. Хора, които да участват в развоя, производственият процес, контрола и мениджмънта на заобикалящия ни свят.

Инженер-химик – Ивайло Трайков

Здравейте, казвам се Ивайло Трайков, инженер-химик по образование и професия, а към момента работя като ръководител на лабораторията към „Крайбург България“ ЕООД – производител на каучукови смеси.

Тези, които желаят да се занимават с професията инженер-химик – като технолози в производството, сътрудници в лаборатория и други дейности –  преди всичко трябва да обичат природните науки, в частност химията и съответно да са призвани за това. 

Необходимо е висше образование, което може да бъде придобито в България или в чужбина (към момента бих препоръчал второто)  и което изисква много старание и упорит труд, но в крайна сметка всичко това се отблагодарява. Инженерно-химическото образование дава огромни възможности за по-нататъшно развитие и реализация. Почти всичко, което ни заобикаля в ежедневието, е плод на химическата промишленост, от пастата за зъби до латексът по стените на жилището, от горивото до гумите на автомобилите, от най-обикновеният полар до най-модерните и сигурни палатки, от компонентите на космическите апарати до системите им за рециклиране на водата и кислорода, и т.н, и т.н.

Промишлености, от които пряко зависи оцеляването ни, като хранително-вкусовата и фармацевтичната, също до голяма степен се основават на химични и биохимчни производства, а с оглед на постоянно нарастващото население на Земята, химическата промишленост ще расте, ще се усъвършенства, ще е в услуга на човека и най-вече (искрено се надявам) ще става все по-щадяща нашата планета. Всичко това би било невъзможно без движеща сила на призваните за професията млади и не само млади, мислещи и постоянно усъвършенстващи се хора. Хора, които да участват в развоя, производственият процес, контрола и мениджмънта на заобикалящия ни свят.