Изследовател на пазари – Стефан Горчилов

Здравейте, казвам се Стефан Горчилов и се занимавам с пазарни изследвания.

Компанията ми провежда проучвания сред потребители, както и социални изследвания. Помагаме на фирми и организации да се ориентират в перспективите пред нови продукти, да измерят качеството на рекламните си кампании, както и спомагаме да бъде чут гласа на Малкия Човек. Резултатите от нашите проучвания са основа за стратегически решения от страна на компаниите-поръчители.

Работното ми място е просто един компютър, няма нищо екзотично. Разполагаме с инфраструктура, създадена специално за различните видове изследвания. Работното време е гъвкаво, което е много удобно (понякога и много неудобно), а уменията за организация и работа в екип са изключително важни за крайния успех на цялата фирма.

В моята професия има направления, в които обикновено специализират хората, например количествени или качествени изследвания, но няма съвсем „тесни“ специалисти, всеки трябва да има представа от цялото поле на работа.

Работата е интересна най-вече с това, че непрекъснато има нови задачи, нови предизвикателства, и се изисква креативност за изпълнението им. Иска се и много здрав разум, разбира се, но понякога не става без щипка лудост. Заплащането е справедливо, но не е особено високо, не очаквам скоро да стана милионер.

Основното предизвикателство е координирането на екипи от няколко специалности, работата с клиенти (изискванията обикновено се променят точно преди или по време на работата, и трябва да се „настройваме“ с вчерашна дата към тях), както и винаги крайно стеснените срокове за предаване на данни.

Работата е подходяща за хора с малко опит, само трябва да имат желание да се учат. И здрави нерви.

Смятам, че позицията е подходяща за хора с двигателни увреждания.

До момента съм се занимавал с много различни неща, които почти не са били в полето на пазарните и социални изследвания. Това направление ми се откри донякъде случайно, но не съм съжалил и за секунда, че започнах тук.

Ако някой млад човек има интерес да научава нови и понякога неочаквани неща за света, пазарите и поведението на хората, определено няма да съжалява.

Добре е, ако в училище и университета е на „ти“ с математика и статистика – имат сериозно приложение и всеки с добри познания е с „по-отворени“ очи в това поле.

Изследовател на пазари – Стефан Горчилов

Здравейте, казвам се Стефан Горчилов и се занимавам с пазарни изследвания.

Компанията ми провежда проучвания сред потребители, както и социални изследвания. Помагаме на фирми и организации да се ориентират в перспективите пред нови продукти, да измерят качеството на рекламните си кампании, както и спомагаме да бъде чут гласа на Малкия Човек. Резултатите от нашите проучвания са основа за стратегически решения от страна на компаниите-поръчители.

Работното ми място е просто един компютър, няма нищо екзотично. Разполагаме с инфраструктура, създадена специално за различните видове изследвания. Работното време е гъвкаво, което е много удобно (понякога и много неудобно), а уменията за организация и работа в екип са изключително важни за крайния успех на цялата фирма.

В моята професия има направления, в които обикновено специализират хората, например количествени или качествени изследвания, но няма съвсем „тесни“ специалисти, всеки трябва да има представа от цялото поле на работа.

Работата е интересна най-вече с това, че непрекъснато има нови задачи, нови предизвикателства, и се изисква креативност за изпълнението им. Иска се и много здрав разум, разбира се, но понякога не става без щипка лудост. Заплащането е справедливо, но не е особено високо, не очаквам скоро да стана милионер.

Основното предизвикателство е координирането на екипи от няколко специалности, работата с клиенти (изискванията обикновено се променят точно преди или по време на работата, и трябва да се „настройваме“ с вчерашна дата към тях), както и винаги крайно стеснените срокове за предаване на данни.

Работата е подходяща за хора с малко опит, само трябва да имат желание да се учат. И здрави нерви.

Смятам, че позицията е подходяща за хора с двигателни увреждания.

До момента съм се занимавал с много различни неща, които почти не са били в полето на пазарните и социални изследвания. Това направление ми се откри донякъде случайно, но не съм съжалил и за секунда, че започнах тук.

Ако някой млад човек има интерес да научава нови и понякога неочаквани неща за света, пазарите и поведението на хората, определено няма да съжалява.

Добре е, ако в училище и университета е на „ти“ с математика и статистика – имат сериозно приложение и всеки с добри познания е с „по-отворени“ очи в това поле.