Ивент Мениджър – Марина Григорова

Казвам се Марина,

И имам щастието да работя най-хубавата професия – тази на Ивент Мениджър.

Ивент Мениджърът е човек, който отговаря за Организация на събития.

Това могат да са конференции, обучителни семинари, мероприятия, свързани с преставяне на продукти, творчески събития – фестивали, концерти и др.

Специалисти в различни насоки са Ивент мениджърите, които организират детските партита, сватбите и всякакви тематични празници.

За какво отговаря един Ивент Мениджър? Преди да бъде организирано което и да е събитие  – важна част са планирането и подготовката, за да премине успешно то. 

В зависимост от вида и мащаба на събитието –  Ивент Мениджърът е човекът, който трябва да направи проучване.

Някои от важните стъпки при планирането на събитие са:

 • Кога е подходящото време за провеждане;
 • Къде е подходящото място, където да се проведе;
 • Как и кога да бъдат поканени гостите (участниците);
 • Какво е необходимо за обезопасяване на събитието;
 • Каква храна и напитки ще бъдат поръчани;
 • Кой ще се грижи за гостите по време на събитието;
 • Как технически да обезпечи събитието и др. 

Всичко това да бъде предвидено от Ивент Мениджъра и заложено в бюджета на събитието!

Друг аспект, не по-малко важен, е защо искаме да сме част от това събитие?

 • Каква е мисията на самото събитие? 
 • Какви цели е необходимо да постигне?
 • Каква е социално – корпоративната отговорност за обществото ( или общността)
 • С какво допринасяме при поемане при изпълнението му? 

Разбира се, това върви ръка за ръка и с популяризиране на събитието – реклама, маркетинг, постове в социалните мрежи, ползване на различни медия канали за достигане до правилната аудитория.

Професията Ивент Мениджър е интересна, защото съчетава в себе си частичка умения от много други професии. А качествата, които трябва да притежава един добър Ивент Мениджър, са доста и разнообразни. 

Ето само някои от тях:

 • Комуникативност и съобразителност –

Комуникацията е едно от основните качества. Ако искате едно събитие да бъде планирано и организирано добре, ще бъде необходимо да разговаряте с много хора – поръчителите на самото събитие, подизпълнителите, на които ще доверите

някои от дейностите, екипа ви (или колегите), с които ще действате рамо до рамо за доброто изпълнение.

Съобразителността също е важно качество за Организатора на събития– необходимо е да съобразите мястото, обстоятелствата и възможностите, с които разполагате, за да постигнете най-добър резултат.

 • Креативност  – качество, което трябва да притежавате, ако искате вашето събитие да бъде запомнящо се. Да носи онзи заряд в себе си, с който да остави хубав спомен у всички присъстващи. Креативността също може да бъде продукт на екипна работа – но отново Ивент Мениджърът е капитанът, който дава насоките.
 • Планиране и разпределение на задачите по подготовката на едно събитие и неговата реализация е нещо изключително важно.

Зад всяко добре проведено събитие стоят часове труд и подготовка, разпалени срещи и много разговори…

  • Отговорност – Организаторът на събития приема всички похвали от едно добре организирано събитие, но трябва винаги да има готовност да поема отговорност за неправилно взети решения. Дори и поради независещи от него обстоятелства.
  • Умения за работа в екип – Наистина важни умения за професията – И най-добрият Ивент Мениджър няма да може да се справи с елементарни събития, ако няма умения за работа в екип. Провеждането на едно събитие като цяло е взаимодействие на всички участници в него – възложители, изпълнители и подизпълнители, гости и домакини– всички са от един отбор, който има за цел да изиграе мача успешно.
  • Вербална и невербална комуникация – умението да изслушваме хората, да сме търпеливи са също толкова важни, колкото как изглеждаме и как се държим 😊 Езикът на тялото, физическият контакт и жестовете, с които боравим при провеждане на събития, показват нашите професионализъм и компетентност.
 • Емоционална интелигентност – Добрият Ивент Мениджър управлява емоциите си и умее да владее положението в критични ситуации. Знае кога да забави темпото, за да не взима необмислени решения. Не се срамува да бъде съпричастен и да се притече на помощ.

Една вълнуваща, изпълнена с много динамика професия, в която комуникативните способности и усмивката са най-силният коз.

Един мъдър човек е казал: “Избери професия, която ти носи удоволствие и няма да се налага да работиш нито ден в живота си. Споделям изцяло тази максима…😊

Ивент Мениджър – Марина Григорова

Kазвам се Марина,

И имам щастието да работя най-хубавата професия – тази на Ивент Мениджър.

Ивент Мениджърът е човек, който отговаря за Организация на събития.

Това могат да са конференции, обучителни семинари, мероприятия, свързани с преставяне на продукти, творчески събития – фестивали, концерти и др.

Специалисти в различни насоки са Ивент мениджърите, които организират детските партита, сватбите и всякакви тематични празници.

За какво отговаря един Ивент Мениджър? Преди да бъде организирано което и да е събитие  – важна част са планирането и подготовката, за да премине успешно то. 

В зависимост от вида и мащаба на събитието –  Ивент Мениджърът е човекът, който трябва да направи проучване.

Някои от важните стъпки при планирането на събитие са:

 • Кога е подходящото време за провеждане;
 • Къде е подходящото място, където да се проведе;
 • Как и кога да бъдат поканени гостите (участниците);
 • Какво е необходимо за обезопасяване на събитието;
 • Каква храна и напитки ще бъдат поръчани;
 • Кой ще се грижи за гостите по време на събитието;
 • Как технически да обезпечи събитието и др. 

Всичко това да бъде предвидено от Ивент Мениджъра и заложено в бюджета на събитието!

Друг аспект, не по-малко важен, е защо искаме да сме част от това събитие?

 • Каква е мисията на самото събитие? 
 • Какви цели е необходимо да постигне?
 • Каква е социално – корпоративната отговорност за обществото ( или общността)
 • С какво допринасяме при поемане при изпълнението му? 

Разбира се, това върви ръка за ръка и с популяризиране на събитието – реклама, маркетинг, постове в социалните мрежи, ползване на различни медия канали за достигане до правилната аудитория.

Професията Ивент Мениджър е интересна, защото съчетава в себе си частичка умения от много други професии. А качествата, които трябва да притежава един добър Ивент Мениджър, са доста и разнообразни. 

Ето само някои от тях:

 • Комуникативност и съобразителност –

Комуникацията е едно от основните качества. Ако искате едно събитие да бъде планирано и организирано добре, ще бъде необходимо да разговаряте с много хора – поръчителите на самото събитие, подизпълнителите, на които ще доверите

някои от дейностите, екипа ви (или колегите), с които ще действате рамо до рамо за доброто изпълнение.

Съобразителността също е важно качество за Организатора на събития– необходимо е да съобразите мястото, обстоятелствата и възможностите, с които разполагате, за да постигнете най-добър резултат.

 • Креативност  – качество, което трябва да притежавате, ако искате вашето събитие да бъде запомнящо се. Да носи онзи заряд в себе си, с който да остави хубав спомен у всички присъстващи. Креативността също може да бъде продукт на екипна работа – но отново Ивент Мениджърът е капитанът, който дава насоките.
 • Планиране и разпределение на задачите по подготовката на едно събитие и неговата реализация е нещо изключително важно.

Зад всяко добре проведено събитие стоят часове труд и подготовка, разпалени срещи и много разговори…

  • Отговорност – Организаторът на събития приема всички похвали от едно добре организирано събитие, но трябва винаги да има готовност да поема отговорност за неправилно взети решения. Дори и поради независещи от него обстоятелства.
  • Умения за работа в екип – Наистина важни умения за професията – И най-добрият Ивент Мениджър няма да може да се справи с елементарни събития, ако няма умения за работа в екип. Провеждането на едно събитие като цяло е взаимодействие на всички участници в него – възложители, изпълнители и подизпълнители, гости и домакини– всички са от един отбор, който има за цел да изиграе мача успешно.
  • Вербална и невербална комуникация – умението да изслушваме хората, да сме търпеливи са също толкова важни, колкото как изглеждаме и как се държим 😊 Езикът на тялото, физическият контакт и жестовете, с които боравим при провеждане на събития, показват нашите професионализъм и компетентност.
 • Емоционална интелигентност – Добрият Ивент Мениджър управлява емоциите си и умее да владее положението в критични ситуации. Знае кога да забави темпото, за да не взима необмислени решения. Не се срамува да бъде съпричастен и да се притече на помощ.

Една вълнуваща, изпълнена с много динамика професия, в която комуникативните способности и усмивката са най-силният коз.

Един мъдър човек е казал: “Избери професия, която ти носи удоволствие и няма да се налага да работиш нито ден в живота си. Споделям изцяло тази максима…😊