За професионалисти

Благодарим ви, че се включвате в инициативата „Виж професиите“!

Над 50 000 ученици се дипломират всяка година у нас и много от тях срещат трудности да решат към каква кариера да се насочат, каква работа би била интересна и подходяща за тях.

Включете се в инициативата „Виж професиите“ като попълните кариерния лексикон и представите своята работа чрез кратък текст или видеоклип, в който разказвате:

 

 • Как протича един ваш работен ден? 
 • Как изглежда работното ви място? 
 • Какви са основните ви задачи?
 • Какви качества, умения и квалификация са нужни? 

Стъпка 1. Представяне на Вас и професията Ви

Ако сте избрали да отговорите на въпросите писмено, моля попълнете файла и го изпратете на kontakt@profesii.info.

Въпросите по-долу ще ви помогнат да представите своята работа възможно най-ясно, стегнато и интересно, независимо дали в текстов или във видео формат. За по-лесно сме ги разделили на 4 части: Визитка; Един работен ден; Изборът на професия и Пътят към професията. 

Не е нужно да отговорите изчерпателно на всеки въпрос, по-скоро ги използвайте за насока. Формулирайте предварително отговорите си на лист, и ако е необходимо, ги съкратете или редактирайте, като ги съобразите с целевата група (ученици). Използвайте кратки изречения, без излишна терминология. Обяснявайте простичко, така че да бъдете разбрани. Включете интересни примери от практиката си. Ако планирате да заснемете видеоклиоп, можете да покажете, вместо да разказвате.

Въпроси:

Част 1. Визитка

 • Представете се – как се казвате и с какво се занимавате?
 • Какво представлява вашата работа? 
 • Какви са ползите и смисълът от нея?
 • Кои са основните резултати / продукти от вашата работа и кой ги ползва?
 • Какво се случва с това, което създадете?

Част 2. Един работен ден

 • Покажете работното си място и разкажете как преминава един ваш типичен работен ден.
 • Какви са основните ви задачи, задължения и отговорности? Демонстрирайте как изпълнявате някои от тях.
 • Какви инструменти, техника или пособия, използвате в работата си?
 • Имате ли определено работно време или цикъл на работата?
 • Сам(а) ли работите или си взаимодействате с други хора/ колеги, професии?
 • Кои са основните места за изпълнение на този тип работа/ професия?
 • Има ли разновидности / специализации в тази професия?

Част 3. Изборът на професия

 • Какво най-много харесвате в работата си?
 • Кои са най-големите предимства според вас?
  (например – интересна и смислена работа; сигурност; търсене на пазара на труда на такива професионалисти;  предизвикателни задачи; разнообразие; заплащане и материални придобивки – бонуси, отпуски, кола и др.; сам си си началник; срещи с различни хора; престиж, познаваемост/ публичност; възможности за пътуване и  реализация в чужбина и др.)
 • Кои са най-големите предизвикателства в работата ви? Разкажете кое е най-трудното в работата ви и защо?
  (например – управление на времето, работа с клиенти, координация на екип, съгласуване с различни хора – клиенти, доставчици, партньори, колеги и др.)
 • Има ли някакви ограничения, опасности, рискове, стрес?
 • Подходяща ли е работата за хора с малък професионален опит?
 • Подходяща ли е работата за хора с увреждания? (ако да – моля, посочете какви: сензорни, двигателни, психически, когнитивни и т.н.)
 • Имало ли е момент, в който сте били на път да се откажете от тази работа и сте искали да се занимавате с нещо друго? Използвайте кратки и ясни примери. 

Достойно и адекватно ли е възнаграждението, за да осигури нормален стандарт на живот? Кой плаща? От къде идва възнаграждението?

Част 4. Пътят към професията

 • Какви са най-важните умения, умения и качества, които са нужни във вашата работа? 
 • Къде и как може човек да ги натрупа?
 • Има ли възраст, от която е добре да се започне?
 • Кои предмети са важни в училище?
 • Как може един млад човек да започне да се занимава с вашата работа? 
 • Кои са основните стъпки в професионалната стълбица? (например – стажант, младши служител, старши специалист, експерт, ръководител на екип / отдел и т.н.) 
 • Какъв съвет бихте дали на тези, които искат да се занимават с вашата работа?

Стъпка 2. Заснемане на видео или текстово описание

 

 Въпроси:

Част 1. Визитка
 • Представете се – как се казвате и с какво се занимавате?
 • Какво представлява вашата работа? 
 • Какви са ползите и смисълът от нея?
 • Кои са основните резултати / продукти от вашата работа и кой ги ползва?
 • Какво се случва с това, което създадете?
Част 2. Един работен ден
 • Покажете работното си място и разкажете как преминава един ваш типичен работен ден.
 • Какви са основните ви задачи, задължения и отговорности? Демонстрирайте как изпълнявате някои от тях.
 • Какви инструменти, техника или пособия, използвате в работата си?
 • Имате ли определено работно време или цикъл на работата?
 • Сам(а) ли работите или си взаимодействате с други хора/ колеги, професии?
 • Кои са основните места за изпълнение на този тип работа/ професия?
 • Има ли разновидности / специализации в тази професия?
Част 3. Изборът на професия
 • Какво най-много харесвате в работата си?
 • Кои са най-големите предимства според вас?
  (например – интересна и смислена работа; сигурност; търсене на пазара на труда на такива професионалисти;  предизвикателни задачи; разнообразие; заплащане и материални придобивки – бонуси, отпуски, кола и др.; сам си си началник; срещи с различни хора; престиж, познаваемост/ публичност; възможности за пътуване и  реализация в чужбина и др.)
 • Кои са най-големите предизвикателства в работата ви? Разкажете кое е най-трудното в работата ви и защо?
  (например – управление на времето, работа с клиенти, координация на екип, съгласуване с различни хора – клиенти, доставчици, партньори, колеги и др.)
 • Има ли някакви ограничения, опасности, рискове, стрес?
 • Подходяща ли е работата за хора с малък професионален опит?
 • Подходяща ли е работата за хора с увреждания? (ако да – моля, посочете какви: сензорни, двигателни, психически, когнитивни и т.н.)
 • Имало ли е момент, в който сте били на път да се откажете от тази работа и сте искали да се занимавате с нещо друго? Използвайте кратки и ясни примери. 

Достойно и адекватно ли е възнаграждението, за да осигури нормален стандарт на живот? Кой плаща? От къде идва възнаграждението?

Част 4. Пътят към професията
 • Какви са най-важните умения, умения и качества, които са нужни във вашата работа? 
 • Къде и как може човек да ги натрупа?
 • Има ли възраст, от която е добре да се започне?
 • Кои предмети са важни в училище?
 • Как може един млад човек да започне да се занимава с вашата работа? 
 • Кои са основните стъпки в професионалната стълбица? (например – стажант, младши служител, старши специалист, експерт, ръководител на екип / отдел и т.н.) 
 • Какъв съвет бихте дали на тези, които искат да се занимават с вашата работа?

Ако решите да представите своята работа във видеоформат, ето няколко насоки, които може да са ви полезни:

 • За заснемането можете да използвате мобилен телефон или камера.
 • Снимайте поотделно отговорите на всяка секция. Така е по-лесно да се направи втори дубъл или редакция, ако се наложи.
 • Направете кратко пробно видео, за да се ориентирате дали това, което искате, се вижда и чува ясно. За по-добър звук може да използвате микрофон или да заснемете някои от частите в по-тихо помещение.
 • Желателно е всяко от четирите клипчета да е не по-дълго от 3 минути, колкото са най-гледаните клипове в социалните медии.
 • Ако снимате сами, дръжте камерата стабилно и я завъртайте плавно. Използвайте функциите за приближение и отдалечаване, за да дадете по-близък кадър на някой детайл или по-широк план.
 • Избягвайте продължителни статични кадри (т.нар. “говорещи глави”). Желателно е да използвате близък план с вас (селфи режим) само в част 1 „Визитка“. 
 • Направете “кръгче”, за да покажете работната среда – нека младите хора почувстват атмосферата, все едно са на истинско посещение при вас. В това време, докато камерата се придвижва бавно и показва работното ви място, можете да разкажете как преминава един ваш типичен работен ден. 
 • Показвайте вместо да обяснявате. Например: вместо да изброявате какви инструменти използвате, по-добре ги покажете. Демонстрирайте някои от основните задължения, които изпълнявате и междувременно разкажете какво е интересното и кое е трудното  в тях. Така ще използвате времето максимално ефективно, за да предоставите интересна и полезна информация, до която младите хора иначе трудно ще достигнат. 
 • За част 3 „Изборът на професия“ и 4 „Пътят към професията“ можете да подготвите предварително листове, в които с достатъчно едър текст сте изброили например плюсовете и минусите на работата си или списъка с 5-6 основни умения, които са най-важни в нея. Така може да разнообразите кадрите. 

Стъпка 3. Изпращане на файловете

 

Моля, изпратете ни своя снимка (по възможност – на работното място и в по-висока резолюция) на електронна поща: kontakt@profesii.info

На същия имейл можете да изпращате и заснетите видеоклипове (чрез WeTransfer.com) или линкове към тях от платформи за видеосподеляне като YouTube или от сайтовете на организацията, в която работите.

Ние ще ги разпространим в сайта на инициативата Виж професиите, в YouTube канала и на Facebook страницата ни, така че да достигнат до максимално широка аудитория.

Благодарим ви сърдечно за отделеното време и участие в инициативата!

* Предоставената информация и видеофайлове се публикуват след одобрение от администратор.