За инициативата

За инициативата

„Виж професиите“ е инициатива на Фондация на бизнеса за образованието.

Платформата има за цел даде възможност на младите хора да се «срещнат» виртуално с представители на професии, да разгледат техните работни места и да се запознаят с характеристиките и изискванията на професиите им.

Благодарим на всички професионалисти и работодатели, които участват в създаването на видеоклипове и описания на професии!

kontakt@profesii.info