Експерт селскостопански пазарни механизми – Полина Флорова

Аз съм Полина и от повече от 10 години работата ми е свързана с прилагане на мерки от общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Задълженията ми включват разглеждане на проекти и изплащане на субсидии в областта на пчеларството, както и прилагане на режими, регулиращи пазарите на месо, мляко и зърнени култури.

Работата е много отговорна, интензивна, напрегната и постоянен обект на одити. Специфично за тази позиция е необходимостта от задълбочено познаване на националното и европейско законодателство в съответната област. Работи се в екип. Заплащането е регулирано в съответствие с правилата в държавната администрация. Позицията дава сигурност, предвидимост, възможности за обучения и развитие. 

Имам магистратура по Прогнозиране и планиране на макроикономически системи от Университета за национално и световно стопанство, както и натрупан опит в сферата на земеделската статистика. Основните умения, които са необходими на всеки, който би се занимавал с тази дейност са отговорност, управление на времето, аналитичност, прецизност, работа в екип, работа под стрес, умения за предаване на знания, компютърни и комуникационни умения.

Експерт селскостопански пазарни механизми – Полина Флорова

Аз съм Полина и от повече от 10 години работата ми е свързана с прилагане на мерки от общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Задълженията ми включват разглеждане на проекти и изплащане на субсидии в областта на пчеларството, както и прилагане на режими, регулиращи пазарите на месо, мляко и зърнени култури.

Работата е много отговорна, интензивна, напрегната и постоянен обект на одити. Специфично за тази позиция е необходимостта от задълбочено познаване на националното и европейско законодателство в съответната област. Работи се в екип. Заплащането е регулирано в съответствие с правилата в държавната администрация. Позицията дава сигурност, предвидимост, възможности за обучения и развитие. 

Имам магистратура по Прогнозиране и планиране на макроикономически системи от Университета за национално и световно стопанство, както и натрупан опит в сферата на земеделската статистика. Основните умения, които са необходими на всеки, който би се занимавал с тази дейност са отговорност, управление на времето, аналитичност, прецизност, работа в екип, работа под стрес, умения за предаване на знания, компютърни и комуникационни умения.