Директор – Анастасия Дестанова

Казвам се Анастасия и работя като директор на търговска фирма.

Моята работа е свързана с управление на процесите и хората в една фирма. По конктретно – бюджетиране, определяне на текущи цели, създаване и проследяване на цялостната организация на работа, преговори с партньори, разрешаване на проблеми, работа с хора (служителите на компанията), за да може да спечелиш доверието им, да ги развиваш, мотивираш и надграждаш.

Ползите от тази професия са, че правиш дадена компания печеливша и добре позната на пазара.

Основните резултати са печалба за собствениците на компанията, служители, които са щастливи и доволни, че работят в тази компания и удовлетворени клиенти.

Целта е работата да върви гладко и да сме избор номер едно на клиентите.

Нашият офис е отворено пространство. Всеки работен ден е динамичен, изпълнен с много казуси за решаване. Много е важно деня да се планира добре и да оставиш достатъчно време за непредвидени проблеми. Всеки работен ден задължително проверявам резултатите на фирмата и докъде сме стигнали с целите, на база на което задавам различни задачи и търся варианти за подобрение. Разрешавам възникнали проблеми. Работя върху периодични задачи от административен характер. Анализирам финансови и търговски показатели и предлагам решения на тази база. Давам указания на бранд мениджъри и управители на магазини свързани с ежедневната работа и подобряването на резултати. Ръководя нови проекти. Организирам обучения за служителите свързани с подобряването на професионалните и личните им умения. Ангажирана съм със сплотяването на целия екип. Обикновено се налага да се работи повече от стандартноустановеното работно време, за да успееш да приключиш с важни текущи задачи в рамките на деня. Освен работата в офиса е важно да се посещават и останалите обекти на фирмата, за да контактуваш директно със служителите и да добиеш по – ясна представа за ситуацията на пазара и/или във фирмата.

Това, което харесвам най – много в работата си е, че е много разнообразна и благодарение на нея за кратко време съм натрупала опит с разрешаване на много различни казуси и съм подобрила личните си умения и способности.

Най – големите предимства са, че общуваш с много хора на високи мениджърски позиции, подобряваш умението си да преговаряш, ставаш по – организиран, започваш да мислиш глобално. Ако постигаш добри резултати може да получиш бонуси. Учиш се на много различни умения.

Предизвикателство е да спечелиш доверието на служителите ти. Необходими са много търпение, доброта, разбиране на отсрещната страна и отлични професионални умения. Работи се под огромен стрес, трябва да си подготвен за това.

Възнаграждението е добро, това е една от причините да не съм се отказала досега. Другата е желянието на служителите ти да работят с теб и усещането, че си полезен за тях.

Най – важните умения и качества, които човек трябва да има за тази професия са борбеност, добро отношение към хората, умение за намиране на бързи решения, гъвкавост, комбинативност, добри финансови познания, професионални знания, как да печели доверие, умение хората да те следват, добра организация, бърз ум.

Тези умения се трупат с опит. 

В училище е важно да имаш добра подготовка по всички предмети, защото това ще ти даде възможността след това да надграждаш и да си правиш правилните изводи от всеки решен казус.

Всеки млад човек трябва да премине през различни нива на работа, да покаже ангажираност към работата си и умения да организара процесите и да кара хората да го следват. Тогава има големи шансове да стигне до топ мениджмънта на една компания.

В нашата фирма нивата са:

  • Продавач – консултант
  • Супервайзор
  • Управител на магазин
  • Бранд Мениджър
  • Директор

Съвет към младите хора, които искат да работят като директор – бъдете отдадени на работата си, работете с любов, бъдете инициативни, предлагайте нови решения!

Директор – Анастасия Дестанова

Казвам се Анастасия и работя като директор на търговска фирма.

Моята работа е свързана с управление на процесите и хората в една фирма. По конктретно – бюджетиране, определяне на текущи цели, създаване и проследяване на цялостната организация на работа, преговори с партньори, разрешаване на проблеми, работа с хора (служителите на компанията), за да може да спечелиш доверието им, да ги развиваш, мотивираш и надграждаш.

Ползите от тази професия са, че правиш дадена компания печеливша и добре позната на пазара.

Основните резултати са печалба за собствениците на компанията, служители, които са щастливи и доволни, че работят в тази компания и удовлетворени клиенти.

Целта е работата да върви гладко и да сме избор номер едно на клиентите.

Нашият офис е отворено пространство. Всеки работен ден е динамичен, изпълнен с много казуси за решаване. Много е важно деня да се планира добре и да оставиш достатъчно време за непредвидени проблеми. Всеки работен ден задължително проверявам резултатите на фирмата и докъде сме стигнали с целите, на база на което задавам различни задачи и търся варианти за подобрение. Разрешавам възникнали проблеми. Работя върху периодични задачи от административен характер. Анализирам финансови и търговски показатели и предлагам решения на тази база. Давам указания на бранд мениджъри и управители на магазини свързани с ежедневната работа и подобряването на резултати. Ръководя нови проекти. Организирам обучения за служителите свързани с подобряването на професионалните и личните им умения. Ангажирана съм със сплотяването на целия екип. Обикновено се налага да се работи повече от стандартноустановеното работно време, за да успееш да приключиш с важни текущи задачи в рамките на деня. Освен работата в офиса е важно да се посещават и останалите обекти на фирмата, за да контактуваш директно със служителите и да добиеш по – ясна представа за ситуацията на пазара и/или във фирмата.

Това, което харесвам най – много в работата си е, че е много разнообразна и благодарение на нея за кратко време съм натрупала опит с разрешаване на много различни казуси и съм подобрила личните си умения и способности.

Най – големите предимства са, че общуваш с много хора на високи мениджърски позиции, подобряваш умението си да преговаряш, ставаш по – организиран, започваш да мислиш глобално. Ако постигаш добри резултати може да получиш бонуси. Учиш се на много различни умения.

Предизвикателство е да спечелиш доверието на служителите ти. Необходими са много търпение, доброта, разбиране на отсрещната страна и отлични професионални умения. Работи се под огромен стрес, трябва да си подготвен за това.

Възнаграждението е добро, това е една от причините да не съм се отказала досега. Другата е желянието на служителите ти да работят с теб и усещането, че си полезен за тях.

Най – важните умения и качества, които човек трябва да има за тази професия са борбеност, добро отношение към хората, умение за намиране на бързи решения, гъвкавост, комбинативност, добри финансови познания, професионални знания, как да печели доверие, умение хората да те следват, добра организация, бърз ум.

Тези умения се трупат с опит. 

В училище е важно да имаш добра подготовка по всички предмети, защото това ще ти даде възможността след това да надграждаш и да си правиш правилните изводи от всеки решен казус.

Всеки млад човек трябва да премине през различни нива на работа, да покаже ангажираност към работата си и умения да организара процесите и да кара хората да го следват. Тогава има големи шансове да стигне до топ мениджмънта на една компания.

В нашата фирма нивата са:

  • Продавач – консултант
  • Супервайзор
  • Управител на магазин
  • Бранд Мениджър
  • Директор

Съвет към младите хора, които искат да работят като директор – бъдете отдадени на работата си, работете с любов, бъдете инициативни, предлагайте нови решения!