Директор Продукти и услуги – Кристина Табакова

Казвам се Кристина Табакова и съм Директор Продукти и услуги в телекомуникационен оператор. Съвместно с моя екип от продуктови мениджъри и специалисти се грижим за изключително богато и разнообразно портфолио от мобилни и фиксирани телекомуникационни продукти и услуги, насочени към частни и бизнес клиенти. Имаме привилегията да живеем в бума на технологичната революция, което неминуемо се отразява на начина, по който се развиваме и позиционираме, както и на търсенето на услуги и продукти в нашия иновативен бизнес. Новото поколение потребители вече изисква не само добра цена, то държи на бързината и удобството, както и на възможността самостоятелно да определя и променя услугите, които получава. 

Продуктовият мениджър има за задача да дефинира какъв продукт или услуга трябва да създаде компанията и кои са целевите клиенти. Той е отговорен за успеха на продукта и задълженията му включват задълбочен анализ на телеком индустрията, конкурентни предложения и пазарни изследвания, да управлява представянето на продукта през целия му жизнен цикъл, да определи и опише детайлни изисквания за функционалностите на продукта, да работи съвместно с ИТ отдела по изпълнението им, да подготви business case за определяне на рентабилността на продукта, да определи ценовата стратегия, да представи конкурентните предимства на продукта пред отдела, отговарящ за маркетингови комуникации за подготовка на ясна и атрактивна реклама, както и пред търговския отдел, отговорен за дистрибуцията. Всички тези дейности са свързани и с постигане на определените от компанията стратегически и търговски цели. 

В телеком сектора продуктовият мениджър е свързващото звено между бизнеса и технологиите и затова трябва да има доста широка специализация. От една страна, той трябва да има познания и опит в областта на маркетинг и продажби, планиране и прогнозиране, финанси и бизнес развитие. От друга страна – трябва да бъде в крак с новите технологии и да умее успешно да управлява проекти, тъй като създаването на нов продукт и неговото внедряване на пазара е сложен и продължителен проект. Много е важно продуктовият мениджър да притежава комбинацията от бизнес и технически умения, но според мен още по-важни са уменията за презентиране, ясно и коректно предаване на информация, управление на времето и работа в екип. 

Ако търсите динамична, интересна, предизвикателна професия, която непрекъснато ви стимулира да се развивате и да учите нови неща и предоставя множество възможности за реализация, то продуктовият мениджмънт е за вас. 

Директор Продукти и услуги – Кристина Табакова

Казвам се Кристина Табакова и съм Директор Продукти и услуги в телекомуникационен оператор. Съвместно с моя екип от продуктови мениджъри и специалисти се грижим за изключително богато и разнообразно портфолио от мобилни и фиксирани телекомуникационни продукти и услуги, насочени към частни и бизнес клиенти. Имаме привилегията да живеем в бума на технологичната революция, което неминуемо се отразява на начина, по който се развиваме и позиционираме, както и на търсенето на услуги и продукти в нашия иновативен бизнес. Новото поколение потребители вече изисква не само добра цена, то държи на бързината и удобството, както и на възможността самостоятелно да определя и променя услугите, които получава. 

Продуктовият мениджър има за задача да дефинира какъв продукт или услуга трябва да създаде компанията и кои са целевите клиенти. Той е отговорен за успеха на продукта и задълженията му включват задълбочен анализ на телеком индустрията, конкурентни предложения и пазарни изследвания, да управлява представянето на продукта през целия му жизнен цикъл, да определи и опише детайлни изисквания за функционалностите на продукта, да работи съвместно с ИТ отдела по изпълнението им, да подготви business case за определяне на рентабилността на продукта, да определи ценовата стратегия, да представи конкурентните предимства на продукта пред отдела, отговарящ за маркетингови комуникации за подготовка на ясна и атрактивна реклама, както и пред търговския отдел, отговорен за дистрибуцията. Всички тези дейности са свързани и с постигане на определените от компанията стратегически и търговски цели. 

В телеком сектора продуктовият мениджър е свързващото звено между бизнеса и технологиите и затова трябва да има доста широка специализация. От една страна, той трябва да има познания и опит в областта на маркетинг и продажби, планиране и прогнозиране, финанси и бизнес развитие. От друга страна – трябва да бъде в крак с новите технологии и да умее успешно да управлява проекти, тъй като създаването на нов продукт и неговото внедряване на пазара е сложен и продължителен проект. Много е важно продуктовият мениджър да притежава комбинацията от бизнес и технически умения, но според мен още по-важни са уменията за презентиране, ясно и коректно предаване на информация, управление на времето и работа в екип. 

Ако търсите динамична, интересна, предизвикателна професия, която непрекъснато ви стимулира да се развивате и да учите нови неща и предоставя множество възможности за реализация, то продуктовият мениджмънт е за вас.