Адвокат – Ивелина Миланова

Казвам се Ивелина Миланова и съм адвокат. Работя самостоятелно в собствена правна кантора. 

Професията на адвоката е регулирана още в основния закон на държавата ни – Конституцията, като основната цел е защита на правата на гражданите, но също и на различните юридически лица, обединения на граждани и т.н. Именно желаниято да помагам на хората беше един от мотивите ми да избера професията на адвоката. Чувствма се изключително удовлетворена когато съм помогнала на някой да възстанови свое право, да се постигне справедливост, да получи нещо, което му се дължи – пари, имот, поведение, ценност. Голямо удовлетворение ми носи усещането, че съм направила нещо важно за човека. Особено съм щастлива, когато помагам на деца, защото те са и най-уязвими. 

Работният ми ден е много динамичен. Подготвям документи за съда, срещам се с клиенти и обсъждам с тях ситуацията, посещавам съда, за да се запозная с ново или текущо дело, участвам в съдебни заседания. Контактувам и с хора от други юридически професии – нотариуси, съдебни изпълнители, прокурори. Проучвам съдебната практика, свързана с конкретния казус. Това са решения на Върховния касационен съд или на Върховния административен съд, които обобщават как се прилага конкретен закон или конкретна правна норма. Когато подготвям дело е необходимо да проуча представените от клиента документи, документите, които другата страна е представила, да проуча практиката и да преценя каква да бъде защитата на моя клиент. Това е задача, която изисква отлично познаване на правните норми ( законите), практиката на съда, логическо мислене, но също и творческо и нестандартно мислене. Това е един от любимите ми моменти. 

Работата е свързана със съобразяването със срокове, които са поставени от съда и които, ако не бъдат спазени, би имало критични последици. Но като цяло професията е свободна, работното време е в зависимост от натоварването. Предпочитам да имам ден от седмицата, когато това е възможно, в който да отделя време и за хобито си. Доходите са различни в зависимост от получените хонорари от клиенти. Работата е в кантора – офис, снабден с компютър, принтер и скенер,  както и място за срещи с клиентите. Цялото законодателство е организирано в правни системи, но е необходимо да се чете и правна литература – становища на водещи специалисти по отделни специалности.

Адвокатите работят в различни правни материи – търговско право, застрахователно, банково, семейно право, авторски права, търговски марки, вещно право, наследствено право, международно право, човешки права и много други. Както забелязвате, правната материя е толкова разнообразна, че един професионалист няма как да бъде отличен специалист във всичко. Тояа налага адвокатите да се специализират в няколко области на правото, в които да бъдат максимално продуктивни. Независимо от това всеки отделен казус може да наложи да се справяме с икономически, счетоводни, технически и много други специфични данни, за които обикновено специалисти в областта, вещи лица, назначени от съда, дават становище. Но за да се разбере това становище адвокатът следва да навлезе доста надълбоко в областта, за да може да даде ефективна защита на клиента си, да зададе правилните въпроси, да направи съответните изводи. Понякога се налагат и пътувания. В чужбина пътувам за семинари и обучения. 

Необходимите знания за професията за подготовка за професията са отлично боравене с българския език, знания по история, математика, широка обща  култура. Владеенето на чужди езици е чудесна предпоставка да консултирате и граждани на други страни за правата им в България. 

Най-важните качества за упражняването на професията са отговорност, аналитичност, дисциплина, желание за работа с хора, за научаване на нови факти, непрекъснато обучение и самообучение. 

Професията е трудна, но много интересна, свързана с предизвикателства.

Адвокат – Ивелина Миланова

Казвам се Ивелина Миланова и съм адвокат. Работя самостоятелно в собствена правна кантора. 

Професията на адвоката е регулирана още в основния закон на държавата ни – Конституцията, като основната цел е защита на правата на гражданите, но също и на различните юридически лица, обединения на граждани и т.н. Именно желаниято да помагам на хората беше един от мотивите ми да избера професията на адвоката. Чувствма се изключително удовлетворена когато съм помогнала на някой да възстанови свое право, да се постигне справедливост, да получи нещо, което му се дължи – пари, имот, поведение, ценност. Голямо удовлетворение ми носи усещането, че съм направила нещо важно за човека. Особено съм щастлива, когато помагам на деца, защото те са и най-уязвими. 

Работният ми ден е много динамичен. Подготвям документи за съда, срещам се с клиенти и обсъждам с тях ситуацията, посещавам съда, за да се запозная с ново или текущо дело, участвам в съдебни заседания. Контактувам и с хора от други юридически професии – нотариуси, съдебни изпълнители, прокурори. Проучвам съдебната практика, свързана с конкретния казус. Това са решения на Върховния касационен съд или на Върховния административен съд, които обобщават как се прилага конкретен закон или конкретна правна норма. Когато подготвям дело е необходимо да проуча представените от клиента документи, документите, които другата страна е представила, да проуча практиката и да преценя каква да бъде защитата на моя клиент. Това е задача, която изисква отлично познаване на правните норми ( законите), практиката на съда, логическо мислене, но също и творческо и нестандартно мислене. Това е един от любимите ми моменти. 

Работата е свързана със съобразяването със срокове, които са поставени от съда и които, ако не бъдат спазени, би имало критични последици. Но като цяло професията е свободна, работното време е в зависимост от натоварването. Предпочитам да имам ден от седмицата, когато това е възможно, в който да отделя време и за хобито си. Доходите са различни в зависимост от получените хонорари от клиенти. Работата е в кантора – офис, снабден с компютър, принтер и скенер,  както и място за срещи с клиентите. Цялото законодателство е организирано в правни системи, но е необходимо да се чете и правна литература – становища на водещи специалисти по отделни специалности.

Адвокатите работят в различни правни материи – търговско право, застрахователно, банково, семейно право, авторски права, търговски марки, вещно право, наследствено право, международно право, човешки права и много други. Както забелязвате, правната материя е толкова разнообразна, че един професионалист няма как да бъде отличен специалист във всичко. Тояа налага адвокатите да се специализират в няколко области на правото, в които да бъдат максимално продуктивни. Независимо от това всеки отделен казус може да наложи да се справяме с икономически, счетоводни, технически и много други специфични данни, за които обикновено специалисти в областта, вещи лица, назначени от съда, дават становище. Но за да се разбере това становище адвокатът следва да навлезе доста надълбоко в областта, за да може да даде ефективна защита на клиента си, да зададе правилните въпроси, да направи съответните изводи. Понякога се налагат и пътувания. В чужбина пътувам за семинари и обучения. 

Необходимите знания за професията за подготовка за професията са отлично боравене с българския език, знания по история, математика, широка обща  култура. Владеенето на чужди езици е чудесна предпоставка да консултирате и граждани на други страни за правата им в България. 

Най-важните качества за упражняването на професията са отговорност, аналитичност, дисциплина, желание за работа с хора, за научаване на нови факти, непрекъснато обучение и самообучение. 

Професията е трудна, но много интересна, свързана с предизвикателства.